menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

mu_KV20190010608

VÝZVA Zelen Pribisova

zmluva o dielo- zelen_horucavy_zelena infrastruktura

Návrh na plnenie kriterii zelen_horucavy_zelena infrastruktura

Výkaz výmer – Rozvoj zelenej infraštruktúry

Výkaz výmer – Pilotné riešenie zníženia letných horúčav na verejnom priestranstve

Výkaz výmer – Dosadenie prícestnej zelene

ostatné zákazky TU

VÝZVA Rekonštrukcia strecha skolka Majernikova

Čestné vyhlásenie

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Majernikova

Zmluva o dielo Komplexná rekonštrukcia strechy Majerníkova 11

Vykaz vymer Majerníkova 11

Krycí list rozpočtu Majerniková 11

zoznam všetkých zákaziek tu

Zverejnenie informácie

Čestné vyhlásenie

Výzva Hracie prvky 2019

Návrh na plnenie kriterii hracie prvky

všetky zákazky tu

Rozhodnutie – stavebné povolenie Mária a Tomáš Fecko

Oznámenie o začatí konania- WESTEND CROSSING

Výsledky výberového konania tu

Rozhodnutie -Horná stavba

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019

Zverejnenie informácie o ukončení konania-rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019

1. Upovedomenie Kostolník.docx

1. Upovedomenie Petržalka.docx