menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA na VYJADRENIE sa k STAVEBNEJ UZÁVERE V LÍŠČOM ÚDOLÍ

Zverejnenie informácie o začatí konania_Trafostanica

Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete

1. upovedomenie Kosecovci, Tomášiková

Upovedomenie Dúbravka Bazovského

Upovedomenie Klimová, Chovanec

upovedomenie gymnázium L. Sáru

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba SO 205 Areálové spevnené plochy, čast‘ vjazd do garáží

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba

Upovedomenie Ružinov

8_rodinných_domov_spevnené plochy komunikácii_parkovísk _a_zatrávnené plochy

1. upovedomenie Dimová