menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba SO 205 Areálové spevnené plochy, čast‘ vjazd do garáží

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba

Upovedomenie Ružinov

8_rodinných_domov_spevnené plochy komunikácii_parkovísk _a_zatrávnené plochy

1. upovedomenie Dimová

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

 • Informácia
 • Príloha č 1 k ZoD Špecifikácia prác
 • Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií
 • Výzva
 • Zmluva o dielo
 • Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  oznam

  oznámenie

  oznámenie žiadosti