menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

 

Oznámenie o začatí stavebného konania Boomerang_SO 08.a

0 TOK zoznam výkresov interiér
0 T zoznam výkresov exteriér
1 T situácia exteriér
1 TOK situácia interiér
2 T SprievSprá_exteriér
TOK sprievodná správa interiér
Tech správa interiér
Tech správy pre každú strechu zvlášť exteriér
Výkresy pôdorysy a rezy pre každú strechu zvlášť exteriér
4 TOK Výkresy akt. stavu a zosilnení A4 až A8 interiér
Výpis klamp. a zámoč. výr pre každú strechu zvlášť exteriér
Výpis zámoč. výr. interiér
5a statika interiér
6 situácia exteriér
6 správa interiér
7 situácia interiér
8 výkaz výmer interiér
výkaz výmer str. jednotlivo exteriér
výkaz výmer všetky strechy-exteriér
diagnostika tab. meraní hr 1 interiér
Pril 1k výzve na predloženie ponuky
Pril 2ak výzve na predloženie ponuky
Pril 2bk výzve na predloženie ponuky
Pril 3k výzve na predloženie ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
ZMLUVA o dielo Strechy Tilgnerova final-2_naávrh k zverejneniu 26.6
Pril 1_k výzve na predloženie ponuky
Pril 3_k výzve na predloženie ponuky

Oprava striech č. 1 až 5, zosilnenie oceľových konštrukcií striech, telocvičný komplex Spojenej školy Tilgnerova 14:

0 T ZOZnam výkresov_exterier
0 TOK ZOZnam výkresov_interier
1 T Situácia_exterier
1 TOK Situácia_interier
2 T SprievSprá_exterier
2 TOK SprievSprá aj Medvecký_interier
3 T Tech správa_interier
3 T Tech správy pre každú strechu zvlášť_exterier
4 T Výkresy Pôdorysy a rezy pre každú strechu zvlášť_exterier
4 TOK Výkresy akt. stavu a zosilnení A4 až A8_interier
5 T Výpis klamp a zámoč. Výr pre každú strecu zvlášť_exterier
5 TOK Výpis zámoč. Výr_interier
5a TOK Statika_interier
6 T POO situácia_exterier
6 T POO správa_interier
7 T POO správa_exterier
7 TOK POO Situácia_interier
8 T VÝKAZ VÝMER OK_interier
8 T VÝKAZ VÝMER str. jednotlivo_exterier
8 T VÝKAZ VÝMER všetky strechy_exterier
18 Diagnostika Tab. meraní hr 1_interier
Pril 1_k vyzve na predlozenie ponuky
Pril 2a_k vyzve na predlozenie ponuky
Pril 2b_k vyzve na predloženie ponuky
Pril 3_k vyzve na predlozenie ponuky
Vyzva na predloženie cenovej ponuky
ZMLUVA o dielo Strechy Tilgnerka final-2_na´vrh k zverejneniu 26.6

Pril 1_k vyzve na predloženie ponuky
Pril 3_k vyzve na predloženie ponuky

Návrh záverečný účet 2017
príloha 1 KSK
príloha 2 VPS

Informácia
Výzva
Rámcova zmluva
výtlky aktualizácia Príloha č.1

VK_SŠ_Tilgnerova

Zverejnenie informácie

 

Výzva – vozidlo bez EČV, Mercedes strieborná metalíza, stojí na ulici Líščie údolie 85
výzva

dražba nehnuteľností

Informácia
Ramcova_zmluva
Príloha_c1
Výzva

Rozhodnutie_Boomerang_Komunikacie_spevnene_plochy