menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Borská 4 s nástupom od 1. júla 2017.
Podrobnejšie informácie o podmienkach výberového konania nájdete TU

Rok fungovania bezplatnej právnej poradne v Karlovej Vsi priniesol niekoľko vážnych zistení. Kým mladí ľudia doplácajú zvyčajne na nešetrné narábanie s financiami, staršia generácia zase mnohokrát doplatí na vlastnú dobrosrdečnosť. V snahe pomôcť svojim blízkym, neraz prídu o nemalé finančné prostriedky či dokonca o majetok. Aj s takýmito príbehmi sa stretávajú právnici v bezplatnej právnej poradni miestneho úradu v Karlovej Vsi. Najbližšie otvorí svoje brány 10. mája.

Do právnej poradne sa chodia bezplatne ľudia poradiť s rôznymi problémami. Obzvlášť citlivou skupinou sú starší ľudia, ktorí sa dostali do ekonomických problémov. „Aj v dnešnej dobe sa stále nájdu ľudia, ktorí dokážu zneužiť dobrotu a dôveru starších ľudí. V poradni niekedy počúvame veľmi smutné a bolestivé príbehy ľudí, ktorí sa v dobrej viere a snahe pomôcť ocitli vo vážnych problémoch,“ hovorí vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník, ktorý právnu poradňu vedie. Dodáva, že tieto smutné príbehy niekedy končia tým, že dôchodcovia prídu o svoje našetrené úspory, založia či predajú svoj majetok.

Právnici vystríhajú, aby boli najmä starší ľudia pri nakladaní s majetok opatrní. „Upozorňujeme ich, aby si dobre premysleli, či chcú robiť prevody s majetkom, aby sa na sklonku života neocitli v majetkovej alebo finančnej tiesni,“ vysvetľuje Branislav Záhradník. Do finančných ťažkostí môžu ľudí dostať napríklad aj neuvážené pôžičky. Obzvlášť tie od nebankových subjektov. Rizikom sú nielen vyššie úroky, ale aj vymáhanie splátok býva razantnejšie. Človek sa môže zamotať do špirály pôžičiek, ktoré môžu viesť až k exekúciám. Právnici preto radia, dobre si premyslieť na čo a akú pôžičku si vezmeme. Dostať sa z rozbehnutého kolotoča úverov, úrokov a splátok už totiž nie je jednoduché. Právna poradňa v Karlovej Vsi funguje od apríla 2016, je otvorená raz mesačne, jej služby doteraz využilo takmer 160 obyvateľov.

Klub vodných športov Karlova Ves pozýva verejnosť na jarný výcvik kanoistiky v Karloveskej zátoke. Zúčastniť sa ho môžete až do konca júna každý utorok a štvrtok od 17:00 (s výnimkou vysokého stavu hladiny Dunaja alebo silných dažďov). Výcvik bude ukončený záverečným splavom pre absolventov. Ak sa nebojíte vody, viete dobre plávať a máte viac ako 10 rokov môžete sa prihlásiť na e-mailovej adrese vybor@lodenicakvs.sk. Pre deti a mládež je určený najmä štvrtkový termín. Vodáci odporúčajú si na výcvik priniesť oblečenie a obuv, ktoré sa môžu namočiť. V lodenici sa môžte prezliecť. Viac informácií získate na www.lodenicakvs.sk alebo na telefónnom čísle 0907 236 703.

Podporiť myšlienku ekologickej dopravy v našom meste, prevetrať si hlavu, dopriať si trochu pohybu pri sedavom zamestnaní, či schudnúť – to sú príklady motivácie zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorí sa aj tento rok zapojili do národnej kampane „Do práce na bicykli“. Tri tímy miestneho úradu budú počas mája dochádzať do práce na bicykli a zaznamenávať počet odjazdených kilometrov.

Hlavným cieľom 4. ročníka národnej kampane je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy, v mestách. Snahou je vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Tímy zamestnancov firiem, inštitúcií či organizácií sa môžu registrovať do 5. mája 2017 TU

oznamenie Karlova Ves

Príloha k listu zoznam parciel SKUEV2064 Bratislavske luhy

 

 

Máte blízko k vodným športom? Vyskúšajte školu kajaku a kanoe. Klub vodného slalomu Karlova Ves ponúka vodácky výcvik v Karloveskej zátoke pre deti, mládež i dospelých. Všetkému potrebnému vás priučí kvalifikovaný tréner. Základnú výbavu si môžete zapožičať vo vodáckom klube. Informovať sa o možnostiach vodáckych tréningov možno na telefónnom čísle 0902 299 675, na webe www.kvskv.sk alebo osobne priamo v lodenici v Karloveskej zátoke. Pravidelný výcvik je spoplatnený, jednorazové vyskúšanie je zdarma.

Upovedomenie Staré Mesto Židovská

Opustené a zanedbané kvetináče už onedlho ožijú farebnými letničkami. Tie si tam v spolupráci s miestnym úradom Karlova Ves vysadia v rámci projektu Adoptuj si kvetináč noví adoptívni majitelia. Pri vysádzaní kvetov sa stretneme v sobotu 13. mája od 09:00 h. Pôvodne avizovaný aprílový termín sme museli pre nepriaznivé, chladné počasie a snehovú nádielku posunúť.

Karlovešťania si mohli adoptovať kvetináč v blízkosti svojich obydlí, zamestnania, školy, senior klubu, obchodu či na miestach, kde často chodia. Zoznam lokalít je zverejnený na webovej stránke www.karlovaves.sk v článku o projekte Adoptuj si kvetináč. Zeminu a sadenice do kvetináčov zabezpečuje miestny úrad. So sebou si treba priniesť vlastné náradie – lopatku, hrabličky, rukavice, kefu a metličku na vyčistenie kvetináča i krhlu s vodou na zalievanie.

Do kvetináčov sa budú vysádzať rôzne druhy letničiek, ich kombinácie si účastníci budú môcť vybrať podľa vlastného výberu z ponúknutých druhov. Miestny úrad adoptívnym majiteľom kvetináčov vystaví adopčný list a v prípade súhlasu osadí do kvetináča aj informačnú tabuľku s menom. Prihlasovanie záujemcov o adoptované kvetináče je už ukončené a miestny úrad postupne kontaktuje účastníkov.

Ak ste prívržencom umenia ulice alebo chcete preukázať svoj výtvarný talent na verejne prístupnom mieste, miestny úrad vám ponúka výbornú príležitosť. Do 20. mája sa prihláste na miestnom úrade. Napíšte nám svoju predstavu, ako by ste vymaľovali betónové plochy ihriska na Jamnického ulici. Pošlite nám svoj výtvarný návrh a uveďte mailový kontakt. Do konca mája vyberieme návrh, ktorý sa nám bude najviac páčiť a s vybraným účastníkom sa dohodneme na ďalšom postupe. Svoje návrhy posielajte na e-mail: doprava@karlovaves.sk a do predmetu správy napíšte street art.

 

Chceli by ste mať v Karlovej Vsi viac kvetov, zaujímate sa o organizované vychádzky spojené s poznávaním zelene alebo by ste uvítali nové komunitné záhrady? Ak sa zaujímate o problematiku ochrany zelene, prírody a biodiverzity v mestskom prostredí, budeme radi ak sa zapojíte do dotazníkového prieskumu PERFECT. Dotazník nájdete TU

Karlova Ves sa v januári stala partnerom medzinárodného projektu financovaného zo zdrojov ERDF s názvom PERFECT (Planning for Environmental Resource Efficiency in European Cities and Towns). Cieľom projektu je mapovanie a preskúmanie jednotlivých prvkov zelenej infraštruktúry existujúcich v našej mestskej časti a vytvorenie novej koncepcie ich prepojenia a rozvoja. Inšpiráciou pri tvorbe koncepcie bude okrem vašich názorov a podnetov aj vzájomná výmena skúseností so zahraničnými partnermi projektu, ktorými sú organizácie zaoberajúce sa podobnou problematikou zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Rakúska, Holandska, Maďarska, Slovinska, či Talianska.

Viac o projekte nájdete TU

 

Otvorený úrad v stredu večer a v sobotu ľudia vítajú. Ukázal to prvý mesiac od rozšírenia úradných hodín v Centre služieb občanom v MČ Bratislava-Karlova Ves. Počas prvých štyroch týždňov využilo túto možnosť 120 občanov z Bratislavy aj iných miest Slovenska. Úrad navštívilo počas predĺžených stried 33 klientov, otvorený úrad v sobotu využilo až 87 klientov.

„Prvý mesiac predĺžených hodín ukázal, že otvorený úrad v stredu večer a v sobotu do 13. h ľudia vítajú. Hoci sme pred časom zrušili úradné dni a obyvateľom sme k dispozícii každý pracovný deň, niektorým obyvateľov úradné hodiny nevyhovovali. Prekrývali sa im s pracovnou dobou a museli si na vybavenie úradných záležitostí brať dovolenku,“ povedala starostka Dana Čahojová.

„Najväčší záujem bol o osvedčenie podpisu alebo fotokópie dokumentov (51%). Druhú polovicu agendy, ktorú využívali obyvatelia, tvorili matričné služby, kopírovanie a úhrada miestnych daní,“ doplnil prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján Hrčka. Zaujímavosťou je, že 10% klientov si počas predĺžených hodín vybavilo svadbu. Každú sobotu centrum slúži aj ako podateľňa miestneho úradu v Karlovej Vsi.

Sobotné úradné hodiny úrad zaviedol na skúšobné obdobie do konca júna. Karlova Ves naďalej zbiera údaje o návštevnosti. V prípade potreby mestská časť prispôsobí fungovanie klientskeho centra potrebám občanov. Centrum je otvorené každý pracovný deň od 08:00 h ráno, v stredu až do 19. h a počas sobôt od 09.00 do 13.00 h.

OVS_bufet Tilgnerova