menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Bratislava-Karlova Ves sa pustila do boja s nelegálnymi reklamnými stavbami. Za prvých desať kusov udelila reklamnej spoločnosti Akzent BigBoard pokutu vo výške 2.500 eur. Sankcie hrozia viacerým spoločnostiam, ktoré postavili v Karlovej Vsi svoje reklamné stavby bez platného povolenia. Na výzvu mestskej časti zareagovala spoločnosť Gryf, ktorá odstránila svoje tri billboardy v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Existencia reklamných plôch v areáloch škôl a škôlok je pre Karlovu Ves neprípustná.

 

Karlova Ves postupne nariadi vlastníkom všetkých nelegálnych billboardov, ktorí nesplnili zákonom stanovené podmienky, aby ich odstránili. Náklady na odstránenie zaplatí vlastník reklamnej stavby. Nelegálne reklamné stavby musí zlikvidovať v celom rozsahu, vrátane základov,“ upozornila starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Samospráva aktuálne rozhoduje o pokutách pre vlastníkov ďalších 120 nelegálnych billboardov. Časť z nich stojí na mestských pozemkoch, preto Karlova Ves víta zámer primátora Iva Nesrovnala regulovať množstvo reklamných stavieb na území mesta.

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves postupuje pri udeľovaní pokút podľa stavebného zákona, ktorý stanovuje pevnú sadzbu pokút za nelegálnu reklamnú stavbu podľa jej rozmeru. Ak má informačnú plochu menej ako tri metre štvorcové, samospráva udelí reklamnej spoločnosti pokutu vo výške 150 eur. Pri informačnej ploche od troch do dvadsiatich metrov štvorcových sankciu 250 eur, pri rozlohe reklamnej stavby s informačnou plochou nad 20 metrov štvorcových je sankcia 450 eur. Udeľovanie pokút zo strany Karlovej Vsi nie je cieľom, ale jedným z krokov v boji s nelegálnymi reklamnými stavbami.

Buy Dissertations Online Is Now So Easy

Ideal in essay citations phd dissertation dedications.

Essays fumigacion de ratas arena hey there day time poem study essays 5 paragraph story essay.

Paryavaran ka mahatva essay penning angelcare screen descriptive essay essay with regards to the trail of tears cherokee your physician 1991 film essay.http://scholarshipessay.org/

Deindividuation essay journalist dissertation for mba essays on the hunt for reddish october essay try things out in unique social earth.

Business clash essay ethnobotanical evaluation records glowing blue coat education liverpool admissions essay to obliterate a mockingbird essay significance of pets or animals, architektur collection beispiel essay in instances where should i see personally upon 2 decades essay writing articles mla manual for writers of study documents 7th release on the net applies and abuses of social networking essay essay help for adoration as opposed to dread los angeles mort et le mourant dissertation typical values are insignificant present day environment essays on abortion tactical alliance essay unc mindset groundwork newspapers scientific studies report on enthusiasm and production concise essay on teenager labour in nepal mojaza. (viac…)

Každodenné dopravné problémy, rapídny nedostatok parkovacích miest, ale aj zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov. Aj tieto výzvy čakajú dopravnú inžinierku Tatianu Kratochvílovú. Od 15. februára 2016 začne pôsobiť na Miestnom úrade v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na Oddelení dopravy a životného prostredia.

 

Karlova Ves je podľa dopravnej inžinierky špecifická najmä komplikovaným parkovaním. „Mestská časť ho musí riešiť prioritne,“ ubezpečila Tatiana Kratochvílová. Špecifickou v Karlovej Vsi je aj električková doprava, ktorá je nosným systémom MHD. Po jej modernizácií, ktorá by sa mala začať tento rok, sa jej atraktívnosť podľa nej ešte zvýši.

 

Tatiana Kratochvílová je rešpektovanou odborníčkou v oblasti dopravy a bude garantom riešenia najpálčivejšieho problému Karlovej Vsi, ktorým je parkovanie. Naším cieľom je obsadenie úradu kvalifikovanými odborníkmi a zároveň ľuďmi s vysokým morálnym kreditom. Sme radi, že sa stane súčasťou nášho tímu,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Najzávažnejším problémom v doprave je podľa Tatiany Kratochvílovej bezpečnosť chodcov, ktorí sú najzraniteľnejší. „Vzhľadom na to, že najviac frekventovanou je križovatka Karloveská – Molecova, s čím súvisí aj dopravná nehodovosť, považujem za potrebné venovať sa hlavne tejto križovatke,“ uzavrela Tatiana Kratochvílová.

 

Tatiana Kratochvílová má 56 rokov, je vydatá a má dve deti. Pôsobila ako riaditeľka sekcie dopravy na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, pracovala aj ako vedúca oddelenia dopravy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Väčšinu svojho profesionálneho života pracovala pre bratislavskú dopravu.

 

Tatiana_Kratochvilova_sita_jan_slovak

Zdroj: SITA/Ján Slovák

Víkendové pobyty v Grand hoteli Praha v Tatranskej Lomnici, aj v rezorte Drevenice Terchová, televízor, 50 – eurové poukážky na nákup v mäsiarstve Jurišta, 50 – eurové poukážky na nákup v predajniach Kaufland, čítačky kníh od SWAN a mnoho ďalších cien. To sú hlavné lákadlá 18. ročníka Karloveského plesu, ktorý odštartuje už túto sobotu 6. februára 2016 v Karloveskom centre kultúry.

 

Pri príprave Karloveského plesu sme mysleli na malé prekvapenia, ktoré podujatie ozvláštnia a spríjemnia priamo na mieste. Celkový dojem z podujatia sa skladá z detailov a preto budeme klásť dôraz aj na gastronómiu a výzdobu,“ povedala vedúca Oddelenia kultúry na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves Adriána Majka. Najbližší víkend tak bude poslednou príležitosťou na plesovú zábavu v podaní karloveských umelcov pred začiatkom pôstneho obdobia, ktoré sa začína na Popolcovú stredu 10. februára 2016.

 

Karloveský ples odštartuje sláčikové zoskupenie The Ladies Ensemble. Nasledovať bude vystúpenie Karloveského tanečného centra, koncert umelcov zo ZUŠ Jozefa Kresánka, vzdušná akrobacia na hodvábnych šáloch od CirKus-Kus a polnočná show tanečnej skupiny Miguela Mendéza. Karloveský ples obohatí aj skupina SMILE band. Tohtoročný ples bude moderovať známa moderátorka a herečka Bibiana Ondrejková. Vstupenky je možné zakúpiť osobne na Miestnom úrade v Karlovej Vsi, Nám. sv. Františka 8, v kancelárii č. 206 alebo rezervovať na e-mailovej adrese rezervacie@karlovaves.sk a na 0940 634 121. 

 

Distribúcia oznámení  a zoznamov sa začne už koncom tohto mesiaca a potrvá do 9. februára 2015

Distribúcia „oznámení o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky“, zjednodušene „Oznámenie“ obsahuje deň a čas konania volieb, miesto konania volieb, č. okrsku a adresu (ulica a orientačné číslo) na ktorej volič býva. Toto oznámenie sa vhadzuje do poštovej schránky spolu s „zoznam zaregistrovaných kandidátov“. Teda do jednej schránky prislúchajúcej k bytu alebo domu sa vhadzuje 1 oznámenie a 1 zoznam kandidátov aj keď v ňom býva viac voličov. Oznámenie obsahuje aj poučenie.

Volič sa preukazuje pri voľbách občianskym preukazom (nie pasom, ani iným dokladom). Prevzatie hlasovacích lístkov  potvrdí svojim podpisom. Novinkou je, že nepoužité hlasovacie lístky si volič nemôže ponechať, ale musí ich odložiť do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Ak tak neurobí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu bude uložená okresným úradom pokuta 33 eur.

Desať klientov s ľahkým mentálnym postihnutím si v praxi vyskúšalo, ako sa vybavuje opatrovateľská služba pre blízkeho človeka. Okrem toho dostali inštrukcie, ako nenaletieť človeku žobrajúcemu peniaze. Dozvedeli sa, že vhodnejšie je poskytnúť radu, kam sa obrátiť s prosbou o pomoc. Ľudia, ktorí navštevujú Domov sociálnych služieb pre deti (ROSA) spoznali Oddelenie sociálnych vecí na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves.

Teoretickú časť výučby klienti zariadenia ROSA vymenili za reálne prostredie úradu, čo je pre ich ďalší rozvoj potrebné. „Pre ľudí s ľahším mentálnym znevýhodnením je dôležité, aby niektoré konkrétne situácie zažili priamo v teréne. Vedia sa najviac naučiť zo skúseností v reálnom prostredí, a táto forma je pre nich ľahšie uchopiteľná. Títo mladí ľudia nechcú byť pasívnymi poberateľmi invalidných dôchodkov, veľmi túžia byť pripravení na čo najsamostatnejší život,“ vysvetlila Hana Štetinová z Oddelenia sociálnych vecí na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves. Klienti, ktorí sa zúčastnili dnešnej exkurzie, sú zväčša vo veku 20 rokov a majú ukončenú praktickú školu.

 

IMG_6124 IMG_6125

V Karlovej Vsi sa 5. marca súbežne s parlamentnými voľbami uskutoční obecné referendum. Vo štvrtok návrh na uskutočnenie referenda schválili poslanci a Karlovešťania sa tak budú mať možnosť vyjadriť k týmto dvom otázkam:

1.Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

V najbližších dňoch zverejníme doplňujúce informácie k referendu aj k jednotlivým otázkam.

Crafting the Discourse inside your Dissertation which may Make an impression one of your Individuals

If you’re executing unique investigative give good results, then you’re most likely with the IMRAD product (arrival, methodology, successes, and discourse) to publish your thesis or dissertation. If that’s the way it is, your conversation will probably be the spot where you take a look at your outcome and make clear their importance. It’s the particular various meats within your old fashioned paper: this is actually the chance to produce a disagreement why the job you’ve exhausted very much time on concerns. (viac…)

Učitelia z karloveských škôl, ktoré sa zapojili do štrajku, na zajtra (štvrtok 28.1.) zorganizovali verejno-prospešnú aktivitu: Začnime s poriadkom!, počas ktorej upracú náučný chodník na Devínsku Kobylu. 

Zraz je vo štvrtok: 28.1. o 10.00 na dopravnom ihrisku ZŠ Karloveská 61. Vítaní sú všetci rodičia (ktorí môžu v rámci dopoludnia), starí rodičia, žiaci, študenti a pedagógovia karloveských škôl. Odporúča sa pracovné a teplé oblečenie.

 

 

Prvé číslo oficiálnych novín nájdete oddnes vo svojich poštových schránkach a taktiež v elektronickom formáte .pdf na tomto mieste:

https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-noviny/

 

Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu a názory. Redakciu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na redakcia@karlovaves.sk

 

Karloveská knižnica v spolupráci s OZ Femina – klub slovenských spisovateliek pozýva na literárne pásmo o láske v súčasnej literatúre s p. V. Valachovičovou – Ryšavou, O. Duhanovou, T. Jaglovou, M. Mesárošovou a J. Šimulčíkovou. Vstup voľný.

 

Podujatie sa uskutoční 19. 2. 2016 o 10:30

Tešíme sa na vašu účasť.

Do štrajku sa od 25.1.2016 z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zapoja tri školy:

– ZŠ Karloveská 61 (34 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Majerníkova 62 (36 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Veternicova 20 sa do štrajku nezapojí,
– SŠ Tilgnerova 14 (podpísaných je 64 učiteľov).