menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Crafting the Discourse inside your Dissertation which may Make an impression one of your Individuals

If you’re executing unique investigative give good results, then you’re most likely with the IMRAD product (arrival, methodology, successes, and discourse) to publish your thesis or dissertation. If that’s the way it is, your conversation will probably be the spot where you take a look at your outcome and make clear their importance. It’s the particular various meats within your old fashioned paper: this is actually the chance to produce a disagreement why the job you’ve exhausted very much time on concerns. (viac…)

Učitelia z karloveských škôl, ktoré sa zapojili do štrajku, na zajtra (štvrtok 28.1.) zorganizovali verejno-prospešnú aktivitu: Začnime s poriadkom!, počas ktorej upracú náučný chodník na Devínsku Kobylu. 

Zraz je vo štvrtok: 28.1. o 10.00 na dopravnom ihrisku ZŠ Karloveská 61. Vítaní sú všetci rodičia (ktorí môžu v rámci dopoludnia), starí rodičia, žiaci, študenti a pedagógovia karloveských škôl. Odporúča sa pracovné a teplé oblečenie.

 

 

Prvé číslo oficiálnych novín nájdete oddnes vo svojich poštových schránkach a taktiež v elektronickom formáte .pdf na tomto mieste:

https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-noviny/

 

Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu a názory. Redakciu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na redakcia@karlovaves.sk

 

Karloveská knižnica v spolupráci s OZ Femina – klub slovenských spisovateliek pozýva na literárne pásmo o láske v súčasnej literatúre s p. V. Valachovičovou – Ryšavou, O. Duhanovou, T. Jaglovou, M. Mesárošovou a J. Šimulčíkovou. Vstup voľný.

 

Podujatie sa uskutoční 19. 2. 2016 o 10:30

Tešíme sa na vašu účasť.

Do štrajku sa od 25.1.2016 z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zapoja tri školy:

– ZŠ Karloveská 61 (34 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Majerníkova 62 (36 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Veternicova 20 sa do štrajku nezapojí,
– SŠ Tilgnerova 14 (podpísaných je 64 učiteľov).

 

fastessaysonline.co.uk analysis: top agency to acquire college papers readily and on schedule

Will you be troubled on how to complete complex college projects? fastessaysonline.co.uk grants you all-round remedies that can help you gain higher grades. (viac…)

Kontajnery HUMANA určené na zber použitého šatstva sú v roku 2016 uložené na týchto miestach:

 

 

 

 

 

 

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Karlova Ves

1. Sekulská, pri ZUŠ na parkovisku

2. Karloveská, pri obchode Samoška

3. F.Kostku, pri parkovisku na rohu

4. Baníková 36 – bývalá zástavka

5. Janotova 12 – pri kontajneroch

6. L.Sáru – Molecova, pri kontajneroch ( KCK)

7. Segnerova 2, pri stánku

8. Tilgnerová 1 – pri nadchode

9. Borská – OD Centrum, oproti pošte, vedľa automatu na mlieko – 2ks

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Dlhé Diely

1. Majerníková, Pribišova – pri Bille, 2ks

2. Majerníková 36 – na rohu pri ceste

3. Beniakova 3 – pri parkovisku

4. Veternicova 1 – pri kríkoch na chodníku

5. Hlaváčiková 28 – pri kontajneroch

6. Matejková – pri ceste pri Polícií

7. H.Meličkovej 19/A a 21 – pri kontajnerovom stojisku

 

Zoznam v .pdf Humana

In the world today there are certainly countless various essay or dissertation writing products which will present you with any kind of enable you to might need. But you need to be absolutely conscientious mainly because you can find quite a lot of newbies at this time there grasp paper essay as well as your achievement is below a good query mark whenever you are dealing with these types of unreliable agencies. You might be jeopardizing your occupation along with your past achievements. So, check out to be for the reason that severe when you may well whereas deciding an important composing service to work with. It will be critical for you for getting your most essential tutorial paper completed properly masters-paper.com and with no spelling or supporting information dilemmas grasp papers program. But, we want to tranquil you down.
masters-paper.com
You could be in this article at the web page belonging to the most reliable and reasonably-priced composing enterprise you can see using the net.This is the most impressive means in your case to observe and also you really should area the purchase below quickly learn essay.merely because Because we are the best possible writing agency that will compose a person’s successful Grasp paper and then each of our schedules are certainly restricted, as a result, be sure to, woohoo around have the recommended author on your composing process. There can be a number of people in our usual potential customers list that happen to be buying their papers from us during their total learning period of time. (viac…)

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zápis do 1. ročníka základnej školy nebude konať v prvý februárový týždeň, ako to bolo doteraz, ale až v apríli. Zápis bude prebiehať na týchto ZŠ: Veternicova, Karloveská, Tilgnerova a Alexandra Dubčeka.

 

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene školského zákona a zmeny sa dotkli i náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Je to z dôvodu, že pri tak malých deťoch je aj každý mesiac navyše veľkým posunom vo vývine a odborníci dospeli k záveru, že tak pre ne bude zápis príjemnejšou skúsenosťou.

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude predmetom rokovania na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16. 02. 2016. V návrhu je termín zápisu stanovený na 2 dni, a to v piatok a v sobotu tretí aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Marcové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky by sa v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves mali niesť aj v znamení obecného referenda. Mestská časť ho plánuje vyhlásiť na deň konania parlamentných volieb, teda na 5. marec 2016. O tom, či referendum v Karlovej Vsi bude, rozhodnú miestni poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve.

 

Chceme využiť parlamentné voľby na to, aby sme sa obyvateľov Karlovej Vsi spýtali na názor v niektorých komunálnych témach. Či už ide o systém parkovania, prevádzkovania hazardných hier na území našej mestskej časti, alebo používania pyrotechniky počas osláv príchodu Nového roka. Príležitosť konania celoštátnych volieb využívame na uplatnenie priamej demokracie v dôležitých záležitostiach obce, ktoré sa dotýkajú každého človeka,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová. O tom, či bude mať Karlova Ves svoje referendum, rozhodnú poslanci Karlovej Vsi 28. januára 2016.

 

V Slovenskej republike poznáme dva typy referenda. Prvým je obligatórne, ktoré je vypísané v prípadoch, ktoré priamo ustanovuje a predpisuje Ústava SR. Fakultatívne referendum, ktoré plánuje mestská časť Bratislava – Karlova Ves, umožňuje obyvateľom hlasovať o otázkach verejného záujmu. Na to, aby bolo úspešné, v ňom musí hlasovať minimálne 50% oprávnených voličov. Mestská časť chce referendum zorganizovať na deň parlamentných volieb aj preto, že v dvoch posledných – v rokoch 2012 a 2010 – využilo svoje hlasovacie právo 59% oprávnených voličov.

Global Financial Mindset while in the Heading 200 a long time

Advent

The health and wellbeing of any given our society depends on its members’ capability to specify and outline aspects or circumstances that play a huge task of success and implementation for presence of the community. Identification includes examination of behaviours during the societal put in place; some of the people along with their communications aided by the situation and classifying these behaviours separately. Characterization, having said that, includes contextual complementing in the identified difficulties with time, atmosphere, out there resources and creating optimal ways to resolve and connect the gap relating to the contemporary society needs and also the out there resources. (viac…)

Bratislava, 8. január 2016 – Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí mali zaplatené vyhradené parkovacie miesto do konca roka 2015, môžu požiadať o jeho predĺženie najneskôr do 31. januára 2016. Žiadosť je možné podať osobne na Miestnom úrade alebo prostredníctvom internetu na odkaze:  https://www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/elektronicke-formulare/ziadost-o-predlzenie-vyhradeneho-parkovania/

 

Osobám, ktoré nepožiadajú o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta do 31. januára 2016, vyhradené parkovacie miesto zaniká a môže byť pridelené ďalším osobám v poradovníku. Parkovacie miesta, ktoré sa uvoľnia v lokalitách, kde je podiel vyhradených parkovacích miest nad 50%, mestská časť neponúkne ďalším záujemcom a vráti ich obyvateľom ako voľné parkovacie miesta.

 

V zónach, kde počet vyhradených parkovacích miest nepresiahne 50 percent, bude Miestny úrad prideľovať miesta podľa poradovníka, pričom uprednostní rodiny s malými deťmi. Jeden bod bude pridelený za každú osobu s trvalým pobytom v domácnosti a ďalší jeden bod navyše ak osoba s trvalým pobytom v domácnosti ku dňu posudzovania žiadosti nedovŕšila vek 15 rokov. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves žiadosti posúdi vždy k poslednému dňu mesiaca.