menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Chcete si pozrieť aktuálny zoznam psov v Karlovej Vsi, prípadne skontrolovať, či je vo vašom bytovom dome evidovaný každý pes? Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:

evidencia psov k 25.10.2023

V prípade, že ste zistili chybu, prípadne psa, ktorý nie je v evidencii, svoj podnet môžete nahlásiť na telefónnom čísle 02/707 11 214, prípadne emailom na adrese: michaela.hruba@karlovaves.sk

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021:

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021:

Čerpanie rozpočtu:

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020:

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020:

Čerpanie rozpočtu: