menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznamuje, že z dôvodu vykonávania pravidelnej jarnej údržby a kontroly v diaľničnom tunely Sitina, musia motoristi počas najbližších víkendových nocí počítať s jeho úplnou uzáverou. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

Tunel bude úplne uzatvorený v nasledovných termínoch:

od 1. apríla od 22.00 h do 2. apríla do 10.00 h,

od 2. apríla od 22.00 h do 3. apríla do 10.00 h,

od 3. apríla od 22.00 h do 4. apríla do 4.00 h,

od 8. apríla od 22.00 h do 9. apríla do 10.00 h,

od 9. apríla od 22.00 h do 10. apríla do 10.00 h (rezerva).

Foto: ilustračné (NDS)

Obyvatelia z bytových domov, kde v uplynulých dňoch prebehla distribúcia bezplatných balíčkov košíkov a vreciek na separovanie kuchynského odpadu a balíček si nevyzdvihli, môžu prísť v sobotu 2. apríla do jedného z dvoch distribučných centier:

Na distribučné miesto by mali prísť len ľudia z ulíc, kde distribúcia už bola a neboli doma. Košík dostanú bezplatne aj nájomníci bytov, je potrebné len nahlásiť meno vlastníka bytu, za ktorého košík s vreckami prevezmú.

Foto: ilustračné

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledujúce pracovné pozície:

Opatrovateľ/-ka v domácnosti – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Správca nehnuteľnosti (športoviská) – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Táto pracovná pozícia je vhodná aj pre občanov z Ukrajiny/ Ця посада також підходить для громадян України.

PARKOVANIE NA CHODNÍKOCH – Autá môžu parkovať na chodníkoch do konca septembra 2023. Viac na s. 2.

SOLIDARITA KARLOVEŠTANOV – Karlovešťania pomáhajú ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Viac na s. 3.

DEŇ UČITEĽOV – Starostka Dana Čahojová ocenila prácu karloveských pedagógov. Viac na s. 6.

FESTIVAL CIRKUSU – Karlovu Ves čaká víkend plný cirkusových predstavení. Viac na s. 10.

Apríl 2022

Druhá aprílová sobota bude patriť jarnému upratovaniu. Už v sobotu 9. apríla sa uskutoční ďalšie jarné upratovanie Karlovej Vsi. Stačí sa prihlásiť, miestny úrad zabezpečí všetkým účastníkom vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie.

Prihlasovanie a zadanie materiálnych požiadaviek môžu jednotlivci alebo skupiny nahlasovať do 4. apríla telefonicky na číslach 02 707 11 281 a 02 707 11 275 alebo prostredníctvom e-mailu:   halina.trubinyiova@karlovaves.sk alebo magdalena.svorenova@karlovaves.sk.

V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Foto: ilustračné (MiÚ)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informuje vodičov o čiastočnej uzávere úseku diaľnice D2 v Bratislave medzi križovatkami Mlynská dolina – Pečňa z dôvodu geodetického merania mosta Lanfranconi. 

Obmedzenie sa týka obdobia

Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom páse s presmerovaním dopravy cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom.

Foto: ilustračné (NDS)

Distribúcia bezplatných balíčkov na triedenie kuchynského odpadu bude od dnes do soboty prebiehať na týchto uliciach: Jamnického, Kresánkova, Matejkova, Cikkerova, Majerníkova, Hany Meličkovej, Hudecova, Janotova, Kolískova, Baníkova, Tománkova, Albína Brunovského, Vincenta Hložníka.

Konkrétne informácie nájdete na linku https://www.karlovaves.sk/zber-kuchynskeho-bioodpadu/ v excelovskej tabuľke na druhom liste, ktorý sa volá Bytovky. Doručovanie sa uskutoční pred bytovými domami v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami.

Foto: ilustračné

Karlova Ves prináša svojim obyvateľom možnosť bezplatne sa poradiť o riešení svojho sporu mediáciou. Rozširuje tak bezplatnú občiansku poradňu o ďalšiu službu. Mediácia sa týka občianskoprávnych, rodinných, susedských, dedičských, alebo pracovnoprávnych sporov, nie spotrebiteľských či obchodnoprávnych. Karlovešťania môžu využiť bezplatné služby mediačnej poradne každý štvrtok predpoludním v čase od 9.00 do 11.00 h do 16. júna.

Mediátorka obyvateľa vypočuje, zhodnotí, o aký typ sporu ide, dá mu spätnú väzbu a posúdi, či je prípad vhodný na mediáciu. Ak prípad na mediáciu vhodný je, mediátor vysvetlí, ako je možné v prípade mediácie ďalej postupovať. Pokiaľ je vhodné riešiť prípad s iným odborníkom, mediátor odporučí takéto riešenie. Využitie ďalších služieb mediátora je už spoplatnené podľa sadzobníka mediátora. Konzultovať spor je možné telefonicky na čísle: 0905 858 599, alebo osobne po predchádzajúcej dohode v kancelárii na Gabčíkovej ulici v Karlovej Vsi.

Mediácia predstavuje mimosúdne riešenie sporov. Na rozdiel od súdneho procesu sa jedná o dobrovoľný a neformálny proces. Namiesto princípu výhry jednej strany sa v mediácii uplatňuje princíp tzv. obojstranného víťazstva. Strany majú možnosť pozrieť sa na svoj spor z opačného uhla pohľadu a situáciu vnímať komplexnejšie. Mediácia sa nezameriava na minulosť, ale na upravenie vzťahov do budúcna.

Cieľom mediačného procesu je dosiahnutie právne záväznej dohody, ktorú spisuje mediátor. Ide o nestrannú a nezávislú osobu, ktorá je vyškolená v metóde efektívneho vedenia strán v spore k praktickému riešeniu ich situácie. Mediátor v spore nezastupuje žiadnu zo strán, aj keď tradične ho oslovuje len jedna strana.

Foto: ilustračné (internet)

Školskú plaváreň v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 čaká niekoľko dňová odstávka. Dôvodom je tmelenie a maľovanie stropu a následná dezinfekcia priestorov plavárne.

Z tohto dôvodu nebude školská plaváreň otvorená od štvrtka 24. marca do utorka 29. marca 2022.

Kanoisti Slávie UK Bratislava sa chopili príležitosti. Karlova Ves im dala k dispozícii časť svojho areálu, ktorý využívajú karloveské verejnoprospešné služby. Vodáci tam chcú vybudovať novú lodenicu. Finalizujú preto dokumentáciu k žiadosti o územné rozhodnutie.

Keď koncom roka 2020 žiadali vodáci mestskú časť o prenájom pozemkov v Karloveskom ramene, ich situácia nevyzerala ružovo. Pre problémy s chýbajúcim priestorom začali členovia klubu intenzívne hľadať ďalšie možnosti. Otázku kam umiestniť klubovú základňu sa podarilo vyriešiť v spolupráci s mestskou časťou. Tá poskytla Kanoistickému klubu Slávia UK Bratislava nájom pozemku s podmienkou, že ho vodáci do dvoch rokov pripravia na stavebné práce. Vodáci sa zároveň v zmluve zaviazali, že do piatich rokov novú lodenicu postavia.

Na začiatku roka 2021 sme začali s vypratávaním a čistením prenajatého pozemku. Počas roka sa nám podarilo vypratať objekty, ktoré sa na pozemku nachádzali. V januári sme teda mohli pristúpiť k ich zbúraniu. Momentálne je už odstránená približne polovica plechových garáží. Komplikáciu predstavujú betónové garáže, ktoré plánujeme odviesť. Prístup k pozemku z prednej strany je však pre žeriav priestorovo nepostačujúci. Tak sme museli pripraviť príjazdovú trasu zo zadnej strany,“ opísal fázu čistenia pozemku predseda klubu Miroslav Haviar.

Keďže klub nedisponuje vysokým rozpočtom, jeho členovia majú s prípravou pozemku plné ruky práce. Aj vďaka ich snahe bude môcť klub čoskoro požiadať o územné rozhodnutie k stavbe. „Pravidelné brigády našich členov na pozemku prinášajú výsledky. Niektoré práce sme museli riešiť s externými firmami, ako napríklad odstránenie azbestovej strechy z jednej z garáží. Čo sa však dá, riešime svojpomocne. V najbližšom čase chceme takisto podať žiadosť o územné rozhodnutie. Stále však nemáme vyriešené financovanie samotnej výstavby. Doterajšie zbierky pokryjú časť nákladov, ale určite nie celú stavbu. Hľadáme preto sponzorov, ktorí vidia perspektívu a zmysel v podpore mládežníckeho športu,“ povedal Miroslav Haviar.

Foto: ilustračné (kajakslavia.sk)

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Tohto druhu odpadov sa môžu Karlovešťania zbaviť už túto sobotu 12. marca od 8.00 do 10.00 h na parkovisku na Kempelenovej ulici.

Odpad so škodlivými látkami budú môcť odovzdať fyzické osoby (nepodnikatelia). Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Tekuté odpady musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje. Limit na jednu osobu je stanovený na 5 kg.

Na recykláciu môžete odovzdať aj elektroodpad, ktorý obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Ide napríklad o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky či mixéry. V rámci tohto zberu je možné odovzdať aj LCD monitory či televízory.

Spomínaný typ odpadu je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivanskej ceste 2.

Foto: ilustračné (internet)

OLO začína od pondelka 14. marca distribuovať bezplatné balíčky na separovanie kuchynského odpadu (košík a vrecká). Harmonogram distribúcie pre bytové a rodinné domy je zverejnený na linku https://www.karlovaves.sk/zber-kuchynskeho-bioodpadu/

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom SMS. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, môže prísť ním poverená osoba, ktorá však musí priniesť vyplnené splnomocnenie. Nie je potrebné, aby bolo overené notárom.

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať podľa harmonogramu. Ak má nájomník záujem prevziať balíček za majiteľa bytu, postačí, ak v čase distribúcie príde na stanovené miesto a uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.