menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Líščie údolie bude v sobotu 10. februára od 10.00 do 14.00 h patriť bežcom. Uskutoční sa tu bežecké podujatie ČSOB zimná séria – Dúbravka. Návštevníkov Parku SNP, ktorí sa sem vydajú v uvedenom čase, prosíme, aby sa riadili pokynmi usporiadateľov behu.

Foto: ilustračné (Beh.sk)

Rozhodnutie o povolení užívania miestnej komunikácie

S prácami sa začne od marca a potrvajú do júna. Zhotoviteľ napojí zariadenia staveniska na siete, osadí dočasné dopravné značenie a stavenisko oplotí. Nasledovať budú búracie práce, sanácia existujúcich povrchov na oporných múroch, zemné práce, položenie základov a zemných kotiev, položenie nadzákladového betónového múru a montáž oceľového zábradlia.

V závere zhotoviteľ opraví komunikácie a vysadí zeleň. Realizátor prác pre hlavné mesto bude spoločnosť MBM-Group a.s.

Linky na lokalitu stavebných prác

https://www.google.com/maps/@48.1563052,17.0485633,3a,75y,306.71h,75.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9EZ5Mkcn7ztvf9Qe1VnlbA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

https://www.google.com/maps/@48.1567454,17.0482097,3a,75y,302.06h,73.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMUl8XlF4ccTlZ-k9R5mOAg!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

https://www.google.com/maps/@48.1574809,17.0474496,3a,75y,187.29h,88.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPHd9CwpCccYlYQpLQz6BkA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

Foto: ilustračné (február 2020)

Karlovešťania, ktorí budú v čase prezidentských volieb odcestovaní, sa nemusia obávať, že nebudú môcť voliť. Stačí, keď požiadajú o hlasovací preukaz. Tie začne miestny úrad vydávať od 7. februára. Jednou žiadosťou je možné požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb. V žiadosti to však treba zreteľne uviesť.

Elektronicky požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na miestnom úrade je možné najneskôr do 4. marca v prvom kole a do 14. marca v prípade druhého kola volieb.

„Keď občan o hlasovací preukaz požiada, bude si ho môcť vyzdvihnúť osobne na miestnom úrade v Centre služieb občanom. Rovnako mu ho môžeme poslať aj poštou,“ hovorí vedúci organizačného referátu miestneho úradu Gabriel Kosnáč. Zároveň však upozorňuje, že hlasovací preukaz posiela miestny úrad žiadateľovi na príslušnú adresu do vlastných rúk. Miestny úrad preto radšej odporúča prísť si prevziať hlasovací preukaz osobne, keďže to býva spravidla rýchlejšie. Na jeho prevzatie však netreba zabudnúť zobrať si občiansky preukaz.

Prevziať hlasovací preukaz môže prísť občan na miestny úrad aj pre svojho príbuzného. Ten ho však na to musí písomne splnomocniť. „Splnomocnenie nemusí byť overené notárom. Ale malo by byť jasné, o akú osobu ide, a tá sa musí tiež preukázať,“ upozorňuje Gabriel Kosnáč. V takomto prípade sa musí dotyčný občan preukázať svojím občianskym preukazom.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca, prípadné druhé kolo sa uskutoční v sobotu 6. apríla.

Foto: ilustračné (internet)

Január – Február 2024

Tento strategický dokument pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestskou časťou a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, školstva, kultúry, športu, sociálnych služieb a pod.

Dôležité je, aby sa do jeho tvorby zapojilo čo najviac obyvateľov Karlovej Vsi. Svoj názor, pripomienky či návrhy k plánu budúceho rozvoja našej mestskej časti môžete vyjadriť vyplnením dotazníka, ktorý bude podkladovým materiálom pre prípravu programu. Dotazník a podrobnejšie informácie o príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2024 – 2030 nájdete TU.

V tlačenej forme budú dotazníky distribuované do každej domácnosti prostredníctvom Karloveských novín, ktoré si nájdete v schránke od 25. januára. Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať osobne na vrátnici miestneho úradu najneskôr do konca februára 2024.

Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Návrhy by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijete.

Foto: ilustračné (Z dronu)

Karlova Ves bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 25.419.346 eur. Návrh rozpočtu schválili dnes popoludní miestni poslanci. Z celkových výdavkov pôjde tradične najväčšia časť do školstva a vzdelávania. Karlova Ves v budúcom roku rozšíri parkovacie možnosti pre vodičov, viac prostriedkov pôjde do novej zelene, ihrísk, obnovy ciest, opatrovateľskej služby aj stravovania seniorov.

„Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne zložité vzhľadom na výpadok príjmov samospráv a rastúce ceny všetkých nákladov najmä energií. V budúcom roku budeme musieť hospodáriť veľmi úsporne a obozretne. Najväčšou spoločnou investíciou Karlovej Vsi a mesta Bratislava bude nadstavba parkoviska na Dlhých dieloch. Pokračovať bude modernizácia objektov našich škôl zameraná na zvýšenie energetickej úspornosti,“ uviedol vicestarosta Branislav Záhradník.

Rozpočet počíta s vybudovaním nadstavby parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu. Do obnovy ciest a drobných opráv pôjde 90.000 tisíc eur (v tomto roku 60.000 tisíc eur). Opravy sa dočká aj schodisko na Adámiho ul. Výraznou revitalizáciou prejdú detské ihriská, kam poputuje 51.000 tisíc eur namiesto tohtoročných 12.000 tisíc eur. Karlova Ves nezabudla ani na starších obyvateľov. Viac prostriedkov pôjde do podkapitoly opatrovateľskej služby, spoločného stravovania v jedálňach aj donášky stravy do domácností.

Karlova Ves vybuduje v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14 novú bežeckú dráhu. Úplne nová tam bude aj workoutová zóna. Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 sa môžu tešiť na ukončenie rekonštrukcie telocvične a modernizáciu športovej infraštruktúry. Revitalizáciou prejde aj workoutové ihrisko v Líščom údolí. Športovci z okolia Adámiho ul. sa môžu tešiť na rekonštrukciu basketbalového ihriska.

Na činnosť svojej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves prispeje mestská časť sumou 1.300.000 eur (v tomto roku 1.222.300 eur). Na nákup techniky pôjde 110.000 tisíc eur (v tomto roku 65.000 tisíc eur). Karlova Ves výrazne posilní aj údržbu zelene a drevín, kde investuje 25.000 tisíc eur, namiesto tohtoročných 10.000 tisíc eur.

Hoci budúcoročný rozpočet z dôvodu potreby šetrenia výdavkov nepočíta s organizovaním Karloveského majálesu ani Karloveského plesu, Karlovešťania sa dočkajú kultúrneho a športového leta, Karloveských hodov, Mikuláša, vianočných podujatí aj detských divadiel.

Schválený návrh rozpočtu nájdete  TU.

Oznámenie

Úplné znenie oznámenia starostky o nastúpení náhradníka nájdete TU

Roky na ňu čakali a teraz sa ich želanie splní. Reč je o žiakoch a študentoch Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi. Hoci tam pribudli dve nové multifunkčné ihriská, bežecká dráha dlhodobo absentovala. Karlova Ves už odovzdala školský areál vysúťaženému zhotoviteľovi, aby tam do jari 2024 vybudoval novú bežeckú dráhu  pre školákov aj verejnosť.

Moderná bežecká dráha bude treťou veľkou investíciou do športového areálu našej spojenej školy. V  minulých rokoch sme tu vybudovali dve multifunkčné ihriská, z nich jedno veľkorozmerné. Areál je otvorený nielen pre žiakov školy, ale aj pre športujúcu verejnosť a našich obyvateľov. Verím, že aj nová bežecká dráha v spodnej časti Karlovej Vsi bude rovnako intenzívne využívaná, ako sa využíva moderná bežecká dráha, ktorú sme vybudovali na Majerníkovej na Dlhých dieloch,“ povedal vicestarosta Branislav Záhradník.

Zámerom projektu je vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave štyri dráhy) a šprintérskej rovinky s dĺžkou 80 metrov (so štyrmi dráhami), s umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF. Na ľahkoatletické disciplíny tak bude môcť byť denne využívaná nová bežecká dráha s moderným bezpečným tartanovým povrchom. Zároveň sa tým zvýši atraktivita školského dvora v obľúbenom verejne prístupnom športovom areáli. Karlova Ves vyčlenila do tejto investície financie z vlastného rozpočtu a podporilo ju aj hlavné mesto vo forme grantu v rámci dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave pre rok 2023.

Začiatkom decembra čakajú Mikuláša tradičné pochôdzky po karloveských škôlkach, ktoré spolu so svojimi vernými asistentmi, čertom a anjelom, navštívi 5. a 6. decembra.

Každá škôlka by mala byť patrične vyzdobená, samozrejme, nesmie chýbať aj nejaký podarúnok pre Mikuláša. Netreba mu čokolády ani keksíky, isto by ho však potešila nejaká básnička či pesnička,“ pripomína vedúci oddelia kultúry Šimon Králik.

„Darček má Mikuláš pripravený pre každého. Avšak záleží na deťoch samých, ako sa pripravia, a najmä, či počas roka poslúchali. Veríme však, že aj pri neposedných škôlkaroch Mikuláš prižmúri očko či dve,“ hovorí Králik.

Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať celú zimu až do 2. marca. Od 4. marca sa interval opäť zmení na 2x za týždeň. Svoj odvozový deň si môžete zistiť na linku https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ 

Kuchynský bioodpad sa v Bratislave zbiera celoročne. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne. V týždni od 4. decembra 2023 prebehne zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 2x na 1x za týždeň.

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká? 

Domácnosti, ktoré sa zapojili do zberu kuchynského bioodpadu a už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť v podateľni miestneho úradu na Nám. sv. Františka 8 alebo v Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22.

Do zberu sa môžu ešte stále zapojiť domácnosti, ktoré to v minulom roku nestihli

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak ešte urobiť. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Viac informácií o zbere kuchynského bioodpadu nájdete na linku https://www.olo.sk/kbro/

Karlovešťania si už v prevažnej miere zvykli na triedenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň. Až pri jeho spustení mnohí zistili, akú veľkú časť odpadu zaberá. U niekoho zavážili ekonomické argumenty o znížení nákladov na komunálny odpad, keďže zber bioodpadu je na rozdiel od komunálneho odpadu bezplatný. U druhých možno viac zavážilo ekologické hľadisko vzhľadom na to, že tento typ odpadu je možné zmysluplne recyklovať. Bratislavskí smetiari upozorňujú, že z času na čas sa v hnedých nádobách objaví bioodpad vhodený nesprávnym spôsobom, čím sa znehodnocuje aj úsilie tých, ktorí to robia správne. Najčastejšie ide buď o odpad vhodený priamo bez obalu alebo je vložený do nesprávneho obalu.

Ako správne triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad?

 „Odpad sa vhadzuje do hnedej nádoby v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku. Do nádob na oddelený zber kuchynského bioodpadu nepatria tekuté ani voľne pohodené zvyšky potravín. Kompostovateľné vrecko v odvetrávanom kuchynskom košíku eliminuje vlhkosť a biologické procesy. Jeho používaním a riadnym zauzlením predchádzame tvorbe zápachu, tekutín a výskytu hmyzu,“ opakuje zásady správneho triedenia manažérka externej komunikácie spoločnosti OLO Zuzana Balková.

Ak do vrecka vhadzujete zvyšky živočíšnych produktov (najmä mäso), odporúčajú ich zabaliť najskôr do novinového papiera (nie letákového) alebo do papierových kuchynských utierok. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme. S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti odporúčajú včasné vynášanie naplnených a zauzlených vreciek do hnedej nádoby. Nemusíte čakať, kým bude vrecko úplne plné.

Pokazené salámy či syry nevyhadzujte s plastovým obalom

„Ďalšou zásadnou chybou je vhadzovanie nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch napríklad od šunky, syra, jogurtov, nátierok a podobne. Takýto plastový odpad nepatrí do zberu kuchynského bioodpadu. Taktiež sa stretávame so situáciou, že v zbernej nádobe sa objavuje odpad, ktorý patrí do inej zbernej nádoby alebo do triedeného zberu ako napríklad zaváraniny v sklenených pohároch, plastové fľaše, plechovky, plastové sieťky od zeleniny (zemiaky, cibuľa),“ upozorňuje Zuzana Balková.

Do hnedých nádob nepatria plastové vrecká

Smetiari si všímajú, že v hnedých nádobách je nejeden raz kuchynský odpad zabalený v plastovom vrecku. „Plastové vrecká do nádoby na zber kuchynského bioodpadu určite nepatria. Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné používať výlučne kompostovateľné vrecká označené OK compost alebo OK HOME compost. Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť na vrátnici karloveského miestneho úradu alebo na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22,“ uzatvára Zuzana Balková.

Foto: Niektorí Karlovešťania nesprávne vhadzujú kuchynský odpad do nádob bez toho, aby ho zaviazali do kompostovateľného vrecka.

Park na Kempelenovej ulici, ktorý slúži na oddych prevažne starším obyvateľom, čaká ďalšia revitalizácia. Karlova Ves získala na projekt financie z rezervy predsedu vlády. Práce by mali trvať do konca novembra.

„Museli sme pristúpiť k náročnejším búracím a terénnym úpravám,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu Lucia Brezovská. V rámci rekonštrukcie bol už napríklad odstránený starý betónový múrik, ktorý počas slnečného obdobia zbytočne prehrieval pôdu, rastliny mali málo vlahy a schli napriek pravidelnému polievaniu. Rovnako tak makadamový chodník, ktorý ľudia vydupali skracovaním si cesty cez trávnik. Keďže samotný chodník význam pre ľudí má, bude ponechaný, avšak zmení povrch vo forme veľkoformátových platní v trávnatej i výsadbovej ploche.

Odstránili tam tiež sedem invazívnych drevín, a hoci sa za ne náhradná výsadba nevyžaduje, mestská časť sa rozhodla vysadiť osem sliviek čerešňoplodých, ktoré sú okrasné vínovým sfarbením listov, takmer nulovou nutnosťou údržby a nenáročnosťou na pôdu. Takto sýto vyfarbený menší strom je podľa Lucie Brezovskej veľmi vhodný na narušenie jednoliato zelených plôch v priestore a výborne znáša znečistené ovzdušie. Výrazne bude pôsobiť aj výsadba týchto drevín v zadnej časti parku pri skupine vzrastlých pôvodných borovíc šedozelenej farby. Časť tohto verejného priestoru bola revitalizovaná už v roku 2018.

Nový život dostane lúka plná kvetín

Obnovia tiež pôvodnú kvetinovú lúku, keďže časom už prestala plniť účel. Zrealizujú výsev z trvaliek či letničiek medonosnej zmesi pre prilákanie rôzneho hmyzu do lúk a záhonov. Na lúke by mali na jar vykuknúť tulipány a narcisy, vysiate budú aj vyššie okrasné trávy. Oproti lúke bude veľký trvalkový záhon z rôznych druhov trvaliek. „Nový mobiliár sa do tohto priestoru neosádzal, miest na posedenie a oddych je dostatok,“ podotýka Brezovská. Namiesto dvoch hojdacích koníkov osadili šachový stôl s posedením. Odstránili tiež detské prvky, keďže plne vybavené detské ihriská sa nachádzajú vo vedľajších vnútroblokoch.