menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Aj keď zima ešte oficiálne neskončila, od pondelka 6. marca začne miestny úrad pristavovať veľkokapacitné kontajnery na zber nadrozmerného odpadu z domácností. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v mesiacoch marec až máj nájdete po kliknutí SEM

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho / vedúcej školskej jedálne pre 2 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Februárové vydanie mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov nájdete od dnešného dňa vo Vašich schránkach. Spozorovali ste, že z Karlovej Vsi vlani „zmizli“ desiatky billboardov a reklamných plôch? Je ich toľko, že možno ani nie. V aktuálnom čísle mesačníka sme, okrem mnohých iných zaujímavých informácií, pripravili veľkú prílohu o odstránených reklamných stavbách.

Noviny nájdete aj v elektronickej forme na linku: https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/  alebo po kliknutí  SEM

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré mesto vypísal výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ Javorinská 9.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Chcete si pozrieť aktuálny zoznam psov v Karlovej Vsi, prípadne skontrolovať, či je vo Vašom bytovom dome evidovaný každý pes? Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:

Zoznam_evidovanych_psov_k_31-12-2016

V prípade, že ste zistili chybu, prípadne psa, ktorý nie je v evidencii, svoj podnet môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0940 634 119, prípadne emailom na adrese: ilona.kraic@karlovaves.sk 

foto: ilustračné

Karloveské centrum kultúry pripravilo na nedeľu 15. januára pestrý program pre deti aj dospelých. Dopoludnia o 10.00 h sa predstaví Divadlo na hojdačke s bábkovou inscenáciou Posledný dinosaurus plnou pesničiek a interaktívnych vstupov. Deti sa v nej zoznámia s dinosaurom Samom, ktorý po vyliahnutí z vajíčka zisťuje, odkiaľ pochádza a kto je jeho rodina. Inscenácia je určená pre deti od troch do desať rokov. Podvečer o 17.00 h si nielen seniori môžu posedieť pri poháriku vínka a zatancovať  v Karloveskej tančiarni. Do tanca im bude hrať hudobná skupina Saturn.

Magistrát hlavného mesta oznamuje, že od 1. januára 2017 musí každá bratislavská domácnosť v rodinnom dome požiadať hlavné mesto SR Bratislavu buď o dodanie kompostéru alebo zbernej nádoby na biologický odpad s minimálnym objemom 120 litrov.

Podrobnejšiu informáciu nájdete TU, tlačivo žiadosti nájdete TU.

Máte doma elektroodpad? Môžete využiť jeho bezplatný zber prostredníctvom spoločnosti Arguss. Kontakt: 0800 500 011 (číslo i služba je bezplatná). Elektroodpad (batérie, žiarovky či drobné elektrospotrebiče) môžete bezplatne odovzdať aj v sídle miestneho úradu v Karlovej Vsi na Námestí sv. Františka 8. Zberný box sa nachádza priamo pri vstupe. Info: 02/602 59 215.

 

Januárové vydanie mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov nájdete od dnešného dňa vo Vašich schránkach. Dozviete sa, kde bude stáť nové zariadenie pre seniorov, prečítate si, že rodiny v núdzi dostali tento rok ešte väčšiu podporu vďaka dobrovoľnej zbierke a nájdete v ňom informáciu, že poslanci budú obyvateľom k dipozícii kedykoľvek, nielen počas pondelkových večerov.

Noviny nájdete aj v elektronickej forme na linku: https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/  alebo po kliknutí  SEM

Karlova Ves spustila na svojej internetovej stránke od začiatku decembra novú interaktívnu mapu.
Podkladová satelitná mapa z marca tohto roku má vysoké rozlíšenie a už v prvej etape môžete na nej vyhľadať veľa užitočných informácií ako napríklad adresy, rozloženie jednotlivých ulíc či umiestnenie, veľkosť a tvar stavieb v katastrálnom území Karlovej Vsi.

Pri stavbách si môžete zistiť informácie o liste vlastníctva, parcele či súpisnom čísle. Najmä v zimnom období ocenia Karlovešťania možnosť zobrazenia pozemných komunikácií (ciest, chodníkov a schodísk) na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu mestská časť. Atraktívnou zaujímavosťou je aj historická mapa Karlovej Vsi z r. 1949, na ktorej si môžete zobraziť súčasné adresy, polohu ulíc a stavieb. Mapu nájdete na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v sekcii Voľný čas / Interaktívna mapa. Po rozkliknutí sa Vám zobrazí mapa Karlovej Vsi, na ktorej si môžete postupne zobrazovať jednotlivé vrstvy adries, budov, ulíc resp. zimnej údržby.

Postupne budú pribúdať aj ďalšie informácie ako napr. lavičky, smetné koše, ihriská, pieskoviská alebo fontány. Navyše si budete môcť zobraziť aj ich fotografie. Pribudnú aj satelitné mapy z ďalších rokov, čo umožní záujemcom sledovať zmeny v podobe Karlovej Vsi. „Pri vytváraní interaktívnej mapy sme si dali za cieľ, čo najviac priblížiť Karlovešťanom činnosť miestneho úradu, takpovediac online. Cieľom je, aby si časom každý vedel vyhľadať konkrétnu vec resp. zariadenie, ktoré spravuje mestská časť, sledovať jej stav a neskôr aj dávať prostredníctvom interaktívnej mapy návrhy a podnety. Na mapu plánujeme postupne dať všetky informácie, ktoré je možné elektronicky zobraziť. Navyše sme ju vytvorili vlastnými silami, takže sme nezaťažili rozpočet mestskej časti,“ informuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka. „Uvítame aj podnety od Karlovešťanov, aké ďalšie funkcie by chceli vidieť na interaktívnej mape,“ dodáva Ján Hrčka.

 

Odkaz na interaktívnu mapu nájdete tu.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: GIS analytik.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

 

 

Najnovšie – decembrové číslo (11/2016) oficiálneho mesačníka mestskej časti s názvom KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov nájdete od dnešného dňa vo Vašich poštových schránkach. Nájdete ho aj v elektronickej forme (vrátane starších čísiel) na webovej stránke Karlovej Vsi  na linku:  https://www.karlovaves.sk/volny-cas/karlova-ves-noviny/
Na dvadsiatich stranách si prečítate veľa zaujímavých a aktuálnych informácií zo života Karlovej Vsi vrátane výsledkov elektronického dotazníka, s ktorým sa obrátila Karlova Ves na držiteľov rezidentských kariet v pilotnej zóne Silvánska. Aj v tomto čísle nájdete súťažnú otázku. Troch vylosovaných výhercov, odmeníme nákupnými poukážkami v hodnote 20 €.
Nasledujúce číslo mesačníka vyjde začiatkom januára 2017.

Decembrové číslo 11/2016 nájdete TU