menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Trend triedenia odpadu z domácností v Karlovej Vsi je potešiteľný. Odpad separuje až 88 percent karloveských domácností. Ekologické povedomie u obyvateľov mestská časť podporovala aj počas Karloveských hodov, kde nechýbali koše na separovaný odpad – plasty a papier. Len nádoby na odpad však nestačia, dôležité je naučiť sa aj správne separovať. Karlova Ves preto v oblasti vzdelávania o ekologickom správaní a udržateľnom spôsobe života na našej planéte pripravuje viaceré aktivity. 

Karlovešťania najčastejšie triedia papier, sklo a plasty. Vyplýva to z dotazníka pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), s ktorého prípravou mestská časť Bratislava – Karlova Ves dokončila. Plasty separuje až 95,8 percenta opýtaných. Nezaostáva však ani triedenie skla (91,7 %) a papiera (88,4 %). Miestni obyvatelia separujú aj ďalšie zložky odpadu, najčastejšie bioodpad. Karlovešťania však reagujú aj na zber elektroodpadu, triedia batérie i kov.

Uvedomelý prístup našich obyvateľov oceňuje aj organizácia Greenpeace Slovensko, podľa ktorej je výsledných 88 percent obyvateľov triediacich odpad veľmi pekné číslo. „Myslíme si, že environmentálne povedomie Slovákov, pokiaľ ide o triedenie odpadu, sa zvyšuje,“ hodnotí hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Ochrancovia prírody vítajú, že mestá a obce sa snažia umiestňovať čoraz viac nádob na triedený odpad. Resty však samosprávy majú ešte pri nádobách na bioodpad, ktorých je na sídliskách podľa Greenpeace stále málo. „Nestačí však len separovať odpad, dôležité je ho menej produkovať. Zbytočne veľa vecí nakupujeme, zbytočne veľa vecí vyhadzujeme,“ poukazuje na problém dnešnej spoločnosti miestny poslanec Jaromír Šíbl.
Triedenie odpadu však stále nie je samozrejmosťou vo všetkých domácnostiach. Niektorí obyvatelia totiž separovaniu odpadu pozornosť nevenujú. Najčastejším dôvodom je, že na to nemajú čas (41,7 %). Ďalším napríklad nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu (31,1 %), nemajú o separovaní dosť informácií (28,2 %) alebo nepovažujú triedenie za dôležité (14,6 %).

Chcete si pozrieť aktuálny zoznam psov v Karlovej Vsi, prípadne skontrolovať, či je vo Vašom bytovom dome evidovaný každý pes? Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:
zoznam-evidovanych-psov-k-31-10-2016
V prípade, že ste zistili chybu, prípadne psa, ktorý nie je v evidencii, svoj podnet môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0940 634 119, prípadne emailom na adrese: ilona.kraic@karlovaves.sk
foto: ilustračné

Miestny úrad v Karlovej Vsi umožňuje občanom platiť za poskytované služby aj platobnými kartami. V priestoroch Centra služieb občanom, ktoré sídli vedľa vstupu do miestneho úradu, bol nainštalovaný samoobslužný platobný terminál, ktorý umožňuje platiť za služby v hotovosti alebo platobnými kartami. Je možné tak urobiť kontaktne, teda zadaním PIN kódu alebo aj bezkontaktne.
V začiatočnej fáze budú môcť návštevníci centra zaplatiť poplatky za osvedčovanie podpisov a listín, matriku, ohlasovňu pobytu a kopírovacie služby. Neskôr sa prostredníctvom platobného terminálu budú uhrádzať všetky platby, ktoré sa zatiaľ uhrádzajú v pokladni miestneho úradu,“ informuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.
Centrum služieb občanom Karlova Ves otvorila v júni a je k dispozícií každý pracovný deň. V centre je možné dať si osvedčiť podpis alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie poplatky ako u notára. Nachádza sa tu tiež ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť sa z trvalého alebo prechodného pobytu. Na matrike, ktorá sa tiež nachádza v centre, si občania SR môžu vybaviť sobášny, úmrtný list alebo duplikáty matričných dokladov. Začiatkom októbra sa do centra presunulo aj oddelenie daní a poplatkov, kde si môžete vybaviť okrem iného prihlásenie alebo odhlásenie psa alebo rybársky lístok.
Centrum služieb občanom je otvorené na Námestí sv. Františka každý pracovný deň od ôsmej hodiny v pondelok a v stredu do 17:00 h, v utorok a vo štvrtok do 15:00 h a v piatok do 13:00 h aj v čase obeda. Od začiatku októbra je súčasťou Centra aj automat na poradové čísla, ktorý nasmeruje návštevníka k pracovisku, kde ho vybaví zamestnanec miestneho úradu zodpovedný za príslušnú agendu.

Primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal pozýva obyvateľov Karlovej Vsi na verejnú diskusiu na tému parkovacia politika. Verejná diskusia sa uskutoční v pondelok 14. novembra 2016 o 17.30 h v Ateliéri Babylon na Nám. SNP 14.

Originál pozvánky nájdete TU

Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves organizuje v rámci projektu Detská atletika – Bavme deti športom preteky družstiev žiakov prvého stupňa karloveských základných škôl. Súťažiť môžu tri družstvá z každej ZŠ z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Na finále mestských častí Bratislavy postupujú prvé tri družstvá z jednotlivých postupových kôl. Finále sa uskutoční v športovej hale Elán v Bratislave. Cieľom projektu je priviesť deti k pravidelnému športovaniu tak, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu.

Preteky družstiev karloveských škôl sa uskutočnia 1. decembra 2016 na A. Dubčeka, Majerníkova 62.

Prihlášky je potrebné poslať do 28. novembra 2016!

Podrobnejšie informácie vrátane formulára prihlášky nájdete v propozíciách súťaže

Bezplatné testovanie pamäti, ktoré miestny úrad v Karlovej Vsi začal realizovať v septembri, sa úspešne rozbehlo. Testovania sa zúčastnilo doposiaľ 22 seniorov. Zhoršením pamäte po 50. roku veku trpí veľa ľudí. Ak sa obávate o svoju pamäť, môžete prísť na bezplatný a bezbolestný test pamäti.

Seniori majú rôzne obavy a často si kladú otázky, či ich zabúdanie je prejavom bežného starnutia mozgu alebo prejavom choroby. Na test je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 0940 634 133. Test je individuálny, trvá približne pol hodinu a výsledok testu sa dozviete hneď. Súčasťou je aj konzultácia, čo sa dá robiť ďalej, v prípade straty bodov v teste. Testovanie prebieha v priestoroch denných centier na Lackovej, Pribišovej a Tilgnerovej v Bratislave. Test je používaný aj v ostatných krajinách sveta na diagnostikovanie prvých problémov a včasné zachytenie neurodegeneratívnych chorôb.

Od začiatku tohto roka ubudlo z ulíc v Karlovej Vsi 25 reklamných plôch (väčšinou s rozmermi 5,1 x 2,4 m). Niektoré nariadil odstrániť stavebný úrad, o ďalšie sa po rokovaniach na miestnom úrade v Karlovej Vsi postarali ich majitelia. Niekoľko už odstránila aj Asociácia vonkajšej reklamy. Karlova Ves za nelegálne bilbordy udelila pokutu ôsmim reklamným spoločnostiam vo výške viac ako 33-tisíc eur.

V Karlovej Vsi sa nachádza také veľké množstvo reklamných stavieb, že si ľudia ani nemohli všimnúť, že niektoré začali miznúť. Nemáme možnosť ovplyvniť reklamy na súkromných pozemkoch, ale na pozemkoch mesta je to naša povinnosť voči obyvateľom,“ povedala starostka Dana Čahojová. V Karlovej Vsi len na pozemkoch hlavného mesta stojí 274 reklamných zariadení. Majitelia vo väčšine prípadov požiadali o ich dodatočné povolenie. Na to ale musia preukázať vzťah k pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Tým je spravidla nájomná zmluva. Ak ju nemajú, konanie by malo končiť rozhodnutím o odstránení stavby. Je to však náročný a zdĺhavý proces.

Okrem reklamných stavieb, ktoré sa podľa novely stavebného zákona usilujú o dodatočnú legalizáciu, sa v Karlovej Vsi nachádzajú aj mnohé reklamy neznámych vlastníkov, ktoré nie je možné dodatočne povoliť a sú postupne odstraňované. Aj na toto odstránenie je potrebný súhlas stavebného úradu. V oktróbri vydal stavebný úrad v Karlovej Vsi historicky prvé rozhodnutie o odstránení bigbordu na Botanickej ulici. Majiteľ by ho mal odstrániť na vlastné náklady do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Najnovšie – novembrové číslo mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov môžete od pondelka nájsť vo Vašich poštových schránkach. Nájdete ho aj v elektronickej forme (vrátane starších čísiel) na webovej stránke Karlovej Vsi na linku:
Karlova Ves – noviny
Na dvadsiatich stranách si prečítate veľa zaujímavých a aktuálnych informácií zo života Karlovej Vsi vrátane reportáže o Karloveských hodoch 2016.
Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov 10_2016

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves hľadá pomocné sily do kuchýň v materských školách v Karlovej Vsi.

Viac informácií nájdete TU

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Opatrovateľ/-ka na plný resp. čiastočný pracovný úväzok.
Viac informácií nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Opatrovateľ/-ka  na plný resp. čiastočný pracovný úväzok.

Viac informácií nájdete TU

V sobotu 22.októbra od 08:00 -17:00 hod. bude v priestoroch školy na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 prezentácia a výstava exponátov z obdobia druhej svetovej vojny. Návštevníci si budú môcť pozrieť rôzne predmety vojenského charakteru (výstroj, výzbroj), osobné predmety vojakov rôznych armád, ale aj historický vojenský bicykel. Pripravená bude statická ukážka poľnej opravy a podkúvania čižiem, vojenských stanov, zátišie kartových hier, ktorými si vojsko krátilo chvíle. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať váhu guľometného pásu, či vojenskej helmy. Pre žiakov ZŠ A. Dubčeka bude výstava pripravená už v piatok.

plagat_vystava