tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Karloveskú knižnicu čaká po ich ukončení ešte veľké upratovanie. Stavebné práce sa týkali tej časti fasády, ktorá sa nachádza pod lávkou vedúcou od Jurigovho námestia k budove poisťovne. Zahŕňali obnovu zasklenia spolu so zateplením obvodového muriva. Fasáda aj zasklenie boli v dezolátnom stave. Prehrdzavené boli kovové rámy zasklenia, hrdzavá bola aj predsadená kovová konštrukcia na kvetináče. Nedali sa otvárať okná a fasádne murivo bolo obnažené v dôsledku neustáleho zatekania z terasy a  lávky, ktoré čaká generálna oprava v  rámci pripravovanej celkovej rekonštrukcie Jurigovho námestia. V interiéri vymenili hliníkové podhľady za kazetové a nainštalovali nové LED osvetlenie.

„Aj v tomto roku pokračujeme ďalšou etapou postupnej rekonštrukcie našej knižnice. Dlhé roky bola na okraji záujmu. Snažíme sa čoraz viac kultivovať jej obsah nielen knižnou ponukou, ale aj zaujímavými podujatiami. O to viac záleží na tom, aby aj jej priestory mali kultivovanú podobu,“ poznamenala mestská poslankyňa a starostka Dana Čahojová.

„Rekonštrukciu našej knižnice sme financovali z rozpočtu mesta Bratislava z programu priorít mestských poslancov. Traja mestskí poslanci za Karlovu Ves sme sa v posledných rokoch zhodli, že je potrebné združiť financie a podporiť zlepšenie podmienok v knižnici ako jednej z kultúrnych inštitúcií, ktorú využívajú najmä deti z našich škôl, ale aj starší obyvatelia. Chceme, aby sa všetci návštevníci cítili v knižnici príjemne a dôstojne v peknom a upravenom prostredí,“ uviedol mestský poslanec a karloveský vicestarosta Branislav Záhradník.

„Rekonštrukcia by mala priniesť lepší komfort čitateľom zvýšením hygieny vďaka lepšiemu osvetleniu a vetraniu i menšiu stratu na energiách. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca januára,“ informovala Petra Csákányiová z referátu investícií.

„Tešíme sa, že sa podarilo pustiť aj do rekonštrukcie druhej polovice našej knižnice a že v novom roku privítame našich čitateľov vo vynovených priestoroch. Okrem okien máme veľkú radosť aj z toho, že vymenili podhľady a zavedli nové osvetlenie aj do priestorov, kde doteraz veľmi chýbalo. Počas zatvorených týždňov intenzívne pracujeme na online katalógu, aby boli dostupné kompletné informácie o všetkých tituloch. Zatiaľ sa stretávame na čítačkách aspoň s našimi čitateľmi na školách a v škôlkach,“ netajila radosť vedúca Karloveskej knižnice Petra Džerengová.

Pripomeňme, že počas troch etáp boli v  Karloveskej knižnici postupne kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia aj so zázemím knižnice. Pokračovalo sa fasádou prednej časti objektu spolu so zádverím.

V piatok 9. decembra o 12:00 h bude vykonané preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.

У пʼятницю, 9.12.2022, о 12:00 буде проведена перевірка мережі сирен тривоги на території Словацької республіки шляхом гучного тесту за допомогою двохвилинного постійного сигналу.

➡ Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo od marca 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené a realizované boli iba tiché skúšky na elektronických sirénach.

➡ Hlasitú skúšku sirén je potrebné vykonať z dôvodu, že v súčasnosti sa uskutočňuje intenzívna výstavba nových sirén v rámci projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom Budovanie systému včasného varovania, ktorý podporila Európska únia cez operačný program Kvalita životného prostredia. Sirény odovzdané do užívania je nutné odskúšať aj cez hlasitú skúšku. Realizáciou hlasitej skúšky na všetkých sirénach sa zároveň zabezpečí komplexné preskúšanie varovného systému.

Перевірка сирен виконується регулярно кожну другу пʼятницю шляхом гучного або тихого тесту. Враховуючи надзвичайний стан через війну в Україні, від березня 2022 року було призупинено виконання гучного тесту сирен і проводилися лише тихі тести електоронних сирен.

Проводити гучний тест сирен необхідно на тій підставі, що зараз відбувається інтенсивне будівництво нових сирен в рамках проекту Міністерства внутрішніх справ Словацької республіки під назвою «Створення системи своєчасного попередження», який був підтриманий Європейським Союзом через операційну програму «Якість навколишнього середовища». Сирени, передані у користування також необхідно перевірити шляхом гучного тесту. Виконання гучного тесту всіх сирен також забезпечить комплексну перевірку застережливої системи.

Bratislavský mestský dopravca upozornil vodičov liniek, ktoré smerujú na Dlhé diely, aby boli zhovievaví k cestujúcim, ktorí prestupujú vo večerných hodinách na zastávke Riviéra na trolejbusy. Reagoval na žiadosť starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej, ktorá sa listom obrátila na predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martina Rybanského. Žiadala ho, aby vozidlá linky číslo 33 začínajúce na Riviére, čakali vo večerných hodinách na cestujúcich.

„Kolegovia zo sekcie dopravy sa uvedeným podnetom aktuálne zaoberajú a pripravujú systémovú zmenu. Vzhľadom na iné procesy a úpravy cestovných poriadkov, nebolo zatiaľ možné zabezpečiť vyriešenie situácie. Je potrebné totiž nájsť také riešenie, ktoré nespôsobí meškanie linky 139. Čiastočným, ale okamžitým riešením bolo nateraz upozornenie vodičov trolejbusov, aby boli k cestujúcim zhovievaví,“ informuje hovorca DPB Martin Chlebovec.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 – Karloveské zastupiteľstvo zaznamenalo výraznú obmenu. Viac na s. 2 – 3.

MHD NA DLHÉ DIELY – Dopravný podnik pracuje na zlepšení nadväznosti spojov. Viac na s. 6

STARÉ GRUNTY – Vybudovanie chodníka aj osvetlenia zaradilo mesto do rozpočtu. Viac na s. 7

December 2022 – Január 2023

V nedeľu 4. decembra sa uskutoční 16. ročník zábavných pretekov v orientačnom behu pre širokú verejnosť. Prezentácia bude prebiehať od 8.10 do 9.15 h na atletickom štadióne v areáli FTVŠ UK, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9.

Mikulášske preteky môžu absolvovať deti aj dospelí, je potrebné sa prihlásiť do nedele 27. novembra do večera na https://mikulas.vba.sk/prihlasovanie/

V cene symbolického vstupného je aj mikulášsky balíček.

Propozície pretekov

Počas 5. ročníka celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok opäť môžu obyvatelia Karlovej Vsi potešiť seniorov po celom Slovensku krabicami od topánok plných darčekov. Aj v minulom roku sa do výzvy zapojilo množstvo Karlovešťanov.

Krabice už môžete chystať, pričom do ich prípravy môžete zapojiť najbližších či priateľov. Pripravené krabice doneste do Karloveského centra kultúry na Molecovej 2 v utorok 29.11. v čase od 15.00 do 20.00 h, v stredu 30.11. od 8.30 do 11.00 h, vo štvrtok 1.12. od 15.00 do 20.00 h a v piatok 2.12. od 8.30 do 11.00 h.

Čo do krabice patrí!

Čo do krabice nepatrí!

Vo štvrtok 24., v piatok 25. a v sobotu 26. novembra prineste pre vás nepotrebné, no stále použiteľné predmety a dajte im tak druhú šancu na využitie. @OLO – Odvoz a likvidácia odpadu počas novembra rozširuje možnosti zberu aj priamo v mestských častiach. V KOLO – Bratislavskom centre opätovného použitia im potom dajú možnosť nájsť si nového majiteľa. Zber vecí bude v tieto dni prebiehať už tradične od 12.00 do 18.00 h na parkovisku pod Iuventou.

Vyzbierané predmety budú k dispozícii v stabilnom priestore KOLO na Pestovateľskej 13 od utorka do piatka v čase 10.00 až 18.00 a cez víkendy od 10.00 do 17.00 h. V pondelky je zatvorené.

Prečo použité veci darovať alebo získať?

Hlavné mesto SR Bratislava vykoná v dňoch 12. – 13. novembra  opravu cyklopruhu na Devínskej ceste, ktorá spočíva v odfrézovaní povrchu a položení novej živičnej vrstvy. Oprava cca 250 m2 cyklochodníka si vyžiada obmedzenie dopravy v jednom jazdnom pruhu v dĺžke cca 250 m. Opravovaný úsek začína pri zastávke MHD Kadlečík a pokračuje v smere do centra mesta.

Foto: ilustračné (google.sk/maps)

Karloveská knižnica je z dôvodu rekonštrukcie dočasne zatvorená. Súčasťou rekonštrukčných prác je okrem iného výmena okien, podhľadov, nové osvetlenie a strop. Ukončenie týchto prác sa očakáva na prelome decembra-januára.

Až do 17. januára nie je možné si knihy požičať či vrátiť. Počas tejto doby nebudú ani posielané upomienky na vrátenie požičaných kníh. Odmenou pre čitateľov za tieto komplikácie bude opäť o niečo krajšie a príjemnejšie prostredie našej knižnice.

Foto: ilustračné

V sobotu 12. novembra môžu Karlovešťania využiť odvoz elektroodpadu priamo zo svojej adresy. Záujemcovia môžu nahlásiť druh a počet spotrebičov na odvoz so svojimi kontaktnými údajmi do 9. novembra e-mailom na halina.trubinyiova@karlovaves.sk, prípadne počas úradných hodín na tel. číslach: 02 707 11 281 a 02 707 11 275.

„Prosíme obyvateľov, aby v deň zberu spotrebiče nevykladali na ulicu. Stačí, ak ich nechajú pri bráne bytového domu zvnútra resp. za bránou rodinného domu. Inak hrozí, že starý elektroodpad zoberú neoprávnení zberači. V tomto zbere nie je možné odovzdať televízory a monitory,“ upozornila Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia miestneho úradu v Karlovej Vsi. Zber elektroodpadu je organizovaný v spolupráci so združením Envidom. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www. zberelektroodpadu.sk.

Foto: ilustračné (internet)

Situácia na školách bola posledné dva roky napätá najmä pre pandémiu koronavírusu, keď sa deti museli učiť dištančne. Po tom, ako sa situácia začala zlepšovať, všetci verili, že tento školský rok bude bezproblémový. Prišla však energetická kríza, ktorá všetko mení. Školy na Slovensku sa pripravujú na najhoršie a mnohé už otvorene hovoria o tom, že budú musieť v triedach menej kúriť, alebo sa opäť vrátia k dištančnému vzdelávaniu. Predstavitelia karloveskej samosprávy to však vidia inak. Chcú urobiť všetko pre to, aby karloveské deti mohli pokračovať vo vyučovaní bez obmedzení.

„Naše stanovisko je jasné. Nechceme obmedzovať teplotu v školách a škôlkach a radšej budeme šetriť energie v iných oblastiach. Obrazne povedané, aj keď sa už na miestnom úrade nebude ani kúriť a ani svietiť, tak škôlky a školy by mali fungovať bez obmedzenia. Nebudeme odporúčať, aby riaditelia zariadení obmedzovali prevádzku z dôvodu vysokých cien energií,“ vyjadril jasné stanovisko Karlovej Vsi jej vicestarosta Branislav Záhradník.

Školy musia dodržiavať teplotu v triedach, ktorú im vyhláškou určuje ministerstvo hospodárstva a aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Podľa hygienikov nesmie teplota v škôlke (v miestnosti, kde sa deti hrajú a spia) klesnúť pod 22 stupňov Celzia. V umyvárni a záchode musí byť teplota ešte vyššia, aspoň 24 stupňov. Vyhláška je z roku 2007, nejde teda o úpravu pre energetickú krízu.

Základné a stredné školy môžu kúriť menej. Vyhláška určuje minimálne teploty podľa toho, o akú miestnosť ide a aké aktivity alebo koľko hodín tam deti strávia. V učebniach a miestnostiach, kde žiaci trávia štyri a viac hodín, musí byť aspoň 20 stupňov Celzia. Rovnaká minimálna teplota má byť aj v šatniach (pred telesnou výchovou). V telocvičniach alebo iných miestach určených na telesnú výchovu musí byť aspoň 15 stupňov. Taká istá teplota má byť aj v šatniach, kde si žiaci prezliekajú vrchné odevy, v zime odkladajú bundy a prezúvajú sa. Minimálne 15 stupňov Celzia musí byť aj na chodbách a toaletách.

Foto: ilustračné (MiÚ)

Už 29. októbra 2022 si Karlovešťania zvolia zástupcov v mestskej časti, meste a samosprávnom kraji. Spojenie dvoch volieb do jedného volebného dňa prináša viacero noviniek. Pri krúžkovaní kandidátov, vkladaní hlasovacích lístkov do obálok a ich následnom vhadzovaní do volebných schránok je potrebné dodržať niekoľko dôležitých pravidiel.

Pozor na počet krúžkov

Na hlasovacích lístkoch môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V  prípade, že volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je v  príslušnom volebnom obvode ustanovené, jeho hlas sa stáva neplatným.

Farebne odlíšené hlasovacie lístky, obálky aj schránky

Volič dostane šesť hlasovacích lístkov a  dve obálky. Hlasovacie lístky pre voľbu do miestneho zastupiteľstva a starostu budú bielej farby. Hlasovacie lístky pre voľbu do mestského zastupiteľstva a  primátora budú na okraji označené sivým pásom. Hlasovacie lístky pre voľbu zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana budú na okraji označené modrým pásom.

Po označení príslušného počtu kandidátov na jednotlivých hlasovacích lístkoch prichádza pre voliča ďalší podstatný krok, a  to vloženie hlasovacích lístkov do správnych obálok. Pravidlo je aj v  tomto prípade jednoduché. Biele lístky patria do bielej obálky, modré lístky do modrej obálky. To znamená, že hlasovacie lístky pre voľbu miestneho a  mestského zastupiteľstva, starostu a  primátora vloží volič do bielej obálky. Naopak, hlasovacie lístky pre voľbu do zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana, vloží volič do modrej obálky.

Finálny krok – trafiť správnu schránku

Farebné odlíšenie obálok má svoje opodstatnenie aj pri ich vhadzovaní do schránky na hlasovanie. Vo volebnej miestnosti budú umiestnené dve schránky, rovnako farebne odlíšené. Jedna biela, druhá modrá. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Krátka skúška správnosti na záver teda znie: Ak chce volič odovzdať platný hlas na všetkých šiestich hlasovacích lístkoch, ktoré obdrží, vloží 4 ks hlasovacích lístkov bielej farby do bielej obálky, 2 ks hlasovacích lístkov do modrej obálky a potom vloží bielu obálku do bielej schránky a modrú obálku do modrej schránky.

Oprava je možná pred vhodením obálok do schránok

Šesť hlasovacích lístkov, dve obálky, dve hlasovacie schránky. Áno, u mnohých to môže pôsobiť na prvý pohľad komplikovane. Nie je takisto vylúčené, že pri krúžkovaní kandidátov alebo vkladaní hlasovacích lístkov do obálok môže dôjsť zo strany voliča k omylu. Čo robiť, ak chce volič dodatočne zmeniť úpravu hlasovacieho lístka?

Chyby sa dajú napraviť do momentu, pokiaľ volič nevhodí obálky do hlasovacej urny. Okrsková volebná komisia vydá voličovi na jeho požiadanie za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

V  prípade nejasností pri ktoromkoľvek kroku volebného aktu je voličom k dispozícii okrsková volebná komisia.

NÁJDITE SI SVOJ VOLEBNÝ OKRSOK!

Foto: ilustračné (internet)