menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Informácia – správa o hodnotení_Mod. želez. uzla BA

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 2360/23

Príloha č. 1 katastralna mapa 2360/23

Príloha č. 2 parc č. 2360/23 fotografie

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3268

Príloha č. 1 katastrálna mapa 3268

Príloha č. 2 parc. č. 3268 fotografie

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3260

Príloha č. 1 parc č. 3260 katastrálna mapa

Príloha č. 2 parc č. 3260 fotografie

Obchodna verejna sutaz na prenajom zahrady p.c. 3261

Príloha č. 1 katastrálna mapa 3261

Príloha č. 2 parc. č. 3261 fotografie

Oznámenie o zámere predať majetok

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2023:

Čerpanie rozpočtu:

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Ľ.Fullu č. 4 v Bratislave

V tomto roku prechádzame na nový, elektronický systém podávania žiadostí o dotácie. Robíme to preto, aby sme Vám zjednodušili podávanie žiadostí o dotácie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi pomôžeme. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Postup