menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

01 Návrh Programový rozpočet_dôvodová správa

01 Priloha 1 Rozpocet v zmysle zakona 493_2023_2025

01 Priloha 2 Návrh rozpočtu 2023_2024_2025 skratena verzia

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Ľ.Fullu č. 4 v Bratislave

V tomto roku prechádzame na nový, elektronický systém podávania žiadostí o dotácie. Robíme to preto, aby sme Vám zjednodušili podávanie žiadostí o dotácie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi pomôžeme. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Postup