menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  VW biely, bez EČV, rozbité sklo, vyfučané pneumatiky, na ulici Hodálova 6

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla LADA, ukrajinská EČV, na ulici Kolískova 10-12

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla VOLVO, bez EČV, na ulici Sološnícka medzi 1 a 49

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla SMART strieborný, BL334VK, na ulici Donnerova 33 zozadu

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla OPEL combi, strieborný, BA536RG, parkovisko pod Poliklinikou Líščie údolie

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenie:

Uznesenia 07MiZ-2023-09-26

Zápisnica:

Zápisnica 07MiZ-2023-09-26

Videozáznam:

Pozvánka na 07. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní strategického dokumentu – územný plán zóny Dlhé Diely 6

Pozvánka na 4. zasadnutie Miestnej rady

Uznesenie 04 MiR 2023-09-12

Zápisnica 04 MiR 2023-09-12

Oznámie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

Oznámenie o zámere prenajať majetok veľká a malá sála KCK