menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

Oznámenie o zámere prenajať majetok SŠ Tilgnerova

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla FIAT biela dodávka, BA158EL, na ulici Silvánska 15-17

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla BMW modré, BT820AY, areál UK na Starých Gruntoch

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla FABIA červená, BA233JI, Jamnického pri ceste

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže prenájom pozemku C-KN p. č. 3290

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru na ul. Segnerova č. 3

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla s českou E4V, BMW šedé, Adámiho – Janotova

Upozornenie vlastníka /držiteľa vozidla Citroen strieborný, BL276IK, L. Sáru vedľa MŠ
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/08/BL276IK.pdf

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla, Fiat červený, BA-083KU, Silvánska pred garážami

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla, Nissan Maxima, MA-177BS, bordové, Dlhé Diely I

Informácia o doručení zámeru navrhovanej činnosti „ESET Campus“