menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Informácia o doručení zámeru navrhovanej činnosti „ESET Campus“

Oznámenie o možnosti vylepovania volebných plagátov v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na pozemok C-KN p.č. 3290