menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Súžažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁVNKE WWW.UVO.GOV.SK

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk TU

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU

Výzva na predkladanie ponúk sa nachádza na www.uvo.gov.sk TU

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ TU

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAÚ NA STRÁNKE UVO TU

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJENÉ NA STRÁNKE UVO V EVO TU