menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498375

Súťažné podklady

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Súťažné podklady sa nachádzajú v IS EVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO