menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ TU

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAÚ NA STRÁNKE UVO TU

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJENÉ NA STRÁNKE UVO V EVO TU

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ V IS EVO TU

Zákazka je zverejnená v IS EVO