menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VYZVA Sprava IT

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2

vyzva spravca majernikova 60

Cestne vyhlasenie sprava budovy priloha c (2)

Návrh na plnenie kriterii sprava budovy priloha c (1)

Zmluva o správe M60 2020-2022

Zmluva o správe M60 2020-2022

príloha podorysy k zmluve o správe

príloha zimná údržba

VÝZVA bezecka draha s doskociskom

Cestne vyhlasenie bezecka draha

Návrh na plnenie kriterii bezecka draha

výkaz výmer pre výzvu na bežeckú dráhu a doskočisko

Zmluva o dielo K61 bežecká dráha a doskočisko

fotodokumentácia

Výzva PD nadstavba parkoviska L. Fullu

Cestne vyhlasenie PD Parkovaci objekt

Návrh na plnenie kritérií a celková cena

Zmluva_o_dielo_parkovisko_LFullu

Výzva osvetlenie ihrisko Molecova

Čestné vyhlásenie osvetlenie Molecova

Návrh na plnenie kriterii osvetlenie Molecova

759_G_Výkaz výmer

Návrh zmluvy o dielo

759_B_Technická správa

759_C_Protokol o určení vonkajšich vplyvov

759_D1_Špecifikácia použitých zariadení

759_D2_Kotvenie stožiarov

759_D3_Statické posúdenie základu pod osvetľovací stožiar

759_D4_Statický výpočet – Základ pod osvetľovací stožiar

759_E_Svetelno-technický výpočet osvetlenia ihriska

759_F01_Situacia – ihrisko – Existujúci stav

759_F02_Situacia – ihrisko – Navrhovaný stav

759_F03_Pokládka vedení

759_F04_Križovanie inžinierskych sietí

759_F05_Schéma zapojenia rozvádzača RO.1

759_F06_Výkres tvaru

759_F07_Výkres kotevných prvkov

759_F08_Výkres výstuže

 

VÝZVA Schodiska 2020

Čestné vyhlásenie schodiska

Navrh na plnenie kriterii schodiska

Príloha č.1 specifikacia prac

Rámcová zmluva schodiska 2020

VÝZVA Vegetacna stena

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna stena

Čestné vyhlásenie Vegetacna stena

01 – (01) – Extenzívna stena (Krycí list rozpočtu)

01 – (01) – Extenzívna stena (Zadanie)

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09 AS-10 AS-11 súhrnná technická správa – stena

zmluva-o-dielo- stena_

VÝZVA Zelena strecha

Čestné vyhlásenie Vegetacna strecha

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna strecha

zmluva-o-dielo- strecha

Súhrnná technická správa – strecha

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Zadanie)

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Krycí list rozpočtu) (1)

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09

Výzva Herne prvky 2020

Čestné vyhlásenie herne prvky

Navrh na plnenie kriterii herne prvky

výzva, súťažné podklady, prílohy súťažných podkladov a zmluva sú zverejnené na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426062

VÝZVA Regeneracia futbaloveho travnika Patronka

Cestne vyhlasenie regeneracia futbaloveho travnika 

Návrh na plnenie kriterii regeneracia futbaloveho travnika

Výzva- LAVICKY

Čestné vyhlásenie lavicky

Navrh na plnenie kriterii lavicky