menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Výzva PD Matejkova

Čestné vyhlásenie Objekt Matejkova

Návrh na plnenie kriterii Objekt Matejkova

povodne-podorys 0.000

povodne-podorys 2.570

povodne-podorys 5.140

povodne-podorys 7.710

povodne-podorys 10.440

povodne-podorys strechy

povodne-pohlady juh zapad

povodne-pohlady sever vychod

povodne-rezy

SZ-00-Technická správa

SZ-01-Situacia na podklade TM

SZ-02-Podorys navrh-skolka

SZ-03-Podorys sucasny stav

Zmluva o dielo pre projektanta, projekt Matejkova – final.pdf

Zmluva o dielo pre projektanta, projekt Matejkova – final

VYZVA strava na testovanie

Čestné vyhlásenie strava testovanie

Návrh na plnenie kriterii strava testovanie

 

VÝZVA Zelena strecha realizacia

Čestné vyhlásenie Vegetacna strecha

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna strecha

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09

dodatok-suhrnna-technicka-sprava-strecha

Súhrnná technická správa – strecha

zmluva-o-dielo- zelena strecha

zmluva-o-dielo- zelena strecha

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Krycí list rozpočtu)

01 Extenzívna vegetačná strecha (Zadanie) (1)

Výzva PD multifunkcne ihrisko

Čestné vyhlásenie multifunkcne ihrisko

Návrh na plnenie kriterii multifunkcne ihrisko

Zmluva o dielo – projektova dokumentacia multifunkcneho ihriska

Zmluva o dielo – projektova dokumentacia multifunkcneho ihriska

Multifunkcne ihrisko (vzor)

mapa

VYZVA pranie bielizne

Priloha c 1 Specifikacia pranie bielizne

Čestné vyhlásenie pranie bielizne

Návrh na plnenie kriterii pranie bielizne

Ramcova zmluva o poskytnutí služby – pranie_MŠ_2021

VÝZVA PD Kaskády

Čestné vyhlásenie PD Kaskady

Návrh na plnenie kriterii PD Kaskady

Kaskady-modelove-pilotne-riesenie

Zmluva o Dielo PD_kaskady.odt

Zmluva o Dielo PD_kaskady.pdf

 

 

VÝZVA Modely pre KVC

Čestné vyhlásenie Modely KVC

Návrh na plnenie kriterii Modely KVC

Zmluva o dielo_Modely pre KVC

Zmluva o dielo_Modely pre KVC

Vyzva Dodavka a Rozvoz stravy 2021

Návrh na plnenie kriterii Dodavka a rozvoz stravy 

Čestné vyhlásenie Dodavka a rozvoz stravy 

ZMLUVA PRIPRAVA A ROZVOZ STRAVY.odt

ZMLUVA PRIPRAVA A ROZVOZ STRAVY.pdf

VÝZVA Komunikácia Svrcia

Návrh-na-plnenie-kriterii-Svrcia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE Subdodávky

Čestné-vyhlásenie zakaz ucasti vo VO-Svrcia

Zmluva o dielo Oprava komunikácie Svrčia.odt

ZMLUVA O DIELO_Oprava komunikácie Svrčia.pdf

 Príloha č.1 zmluvy_výkaz výmer – oprava SVRČIA

Príloha č. 2 zmluvy oprava Svrcia

 

VÝZVA Hokejbalove ihrisko

Návrh na plnenie kriterii Hokejbalove ihrisko

Čestné vyhlásenie Hokejbalove ihrisko

Zmluva celá zákazka      Zmluva celá zákazka.pdf

zmluva mantinely a striedačky      zmluva mantinely a striedačky.pdf

Zmluva plastový povrch     Zmluva plastový povrch.pdf

Výkaz vymer- ihrisko.xlsx

Technická správa Výkres č. 1 Výkres č. 2 Výkres č. 3 Výkres č. 4

VÝZVA Rekonstrukcia strecha Lackova

 Čestné vyhlásenie strecha Lackova

Návrh na plnenie kriterii strecha Lackova 

Fotodokumentacia

Podorys strechy-Lackova 4

ZoD-rekonstrukcia_strechy_Klub_seniorov_

ZoD-rekonstrukcia_strechy_Klub_seniorov_

VÝZVA Segnerova 2 etapa PD a AD 

Návrh na plnenie kriterii Segnerova 2 etapa

Čestné vyhlásenie Segnerova 2 etapa

 

00-Sprievodná správa

01-Situácia

02-Podorys 1PP sucasny stav

03-Podorys 1NP sucasny stav 

04-Rezy sucasny stav

05-Pohlady

ZMLUVA O DIELO-projekt Segnerova

ZMLUVA O DIELO-projekt Segnerova