menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA Komunikácia Svrcia

Návrh-na-plnenie-kriterii-Svrcia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE Subdodávky

Čestné-vyhlásenie zakaz ucasti vo VO-Svrcia

Zmluva o dielo Oprava komunikácie Svrčia.odt

ZMLUVA O DIELO_Oprava komunikácie Svrčia.pdf

 Príloha č.1 zmluvy_výkaz výmer – oprava SVRČIA

Príloha č. 2 zmluvy oprava Svrcia

 

VÝZVA Hokejbalove ihrisko

Návrh na plnenie kriterii Hokejbalove ihrisko

Čestné vyhlásenie Hokejbalove ihrisko

Zmluva celá zákazka      Zmluva celá zákazka.pdf

zmluva mantinely a striedačky      zmluva mantinely a striedačky.pdf

Zmluva plastový povrch     Zmluva plastový povrch.pdf

Výkaz vymer- ihrisko.xlsx

Technická správa Výkres č. 1 Výkres č. 2 Výkres č. 3 Výkres č. 4

VÝZVA Rekonstrukcia strecha Lackova

 Čestné vyhlásenie strecha Lackova

Návrh na plnenie kriterii strecha Lackova 

Fotodokumentacia

Podorys strechy-Lackova 4

ZoD-rekonstrukcia_strechy_Klub_seniorov_

ZoD-rekonstrukcia_strechy_Klub_seniorov_

VÝZVA Segnerova 2 etapa PD a AD 

Návrh na plnenie kriterii Segnerova 2 etapa

Čestné vyhlásenie Segnerova 2 etapa

 

00-Sprievodná správa

01-Situácia

02-Podorys 1PP sucasny stav

03-Podorys 1NP sucasny stav 

04-Rezy sucasny stav

05-Pohlady

ZMLUVA O DIELO-projekt Segnerova

ZMLUVA O DIELO-projekt Segnerova

VÝZVA Strecha MS L Fullu

Návrh na plnenie kriterii strecha Fullu

Cestne vyhlasenie strecha Fullu

 

VO výkaz výmer (strecha kuchyna Fullu)

Zmluva o dielo strecha Fullu

Zmluva o dielo strecha Fullu

VÝZVA Parkovisko Fadruszova

Čestné vyhlásenie parkovisko Fadruszova

Návrh na plnenie kriterii parkovisko Fadruszova

Výkaz výmer Oprava parkoviska Fadruszova

Zmluva o dielo parkovisko Fadruszova

Zmluva o dielo parkovisko Fadruszova

VÝZVA Rekonstrukcia bytu Pod Rovnicami

Návrh na plnenie kriterii Byt Pod Rovnicami

Čestné vyhlásenie Byt Pod Rovnicami

20-084 – Zadanie s výkazom_Rekonštrukcia bytu v MŠ Pod Rovnicami 1

E-01_JS_Byt Karlovka

E-03_NP_Byt Karlovka

E-05_Rozvody_Byt Karlovka  

Suhrnna technicka sprava_Byt Karlovka

ZoD_rekonstrukcia_byt_MS_Pod Rovnicami_stavebneprace pdf

ZoD_rekonstrukcia_byt_MS_Pod Rovnicami_stavebneprace v2

01_Vyk

01_ZTI

E1_MS_podorys_elektro

E-02_BP_Byt Karlovka

E2_MS_rozvadzac_elektro

E5_Tech sprava_MS pod rovnicami

TS_vykurovanie TS_zti

VÝZVA Kniznica 2 etapa_opakovana

Návrh na plnenie kriterii KK 2 etapa

Čestné vyhlásenie KK 2 etapa

Kniznica_Karloveska_2.etapa_zadanie_stavebnekonstrukcie

ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebnekonstrukcie_v2

ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebnekonstrukcie_v2 

Kniznica_Karloveska_2.etapa_zadanie_stavebneotvory

 ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebneotvory_v2

ZoD_rekonstrukcia_Karloveskejkniznice_2etapa_v2_stavebneotvory_v2

KK_fasada_zasklenie

KK_foto_fasada

KK_podorys_ohranicenie

VÝZVA Dopravne znacky

Čestné vyhlásenie Dopravne znacenie

Návrh na plnenie kriterii Dopravne znacenie

Podklady do VO Dopr. znacenie 2020

Rámcová Zmluva č VO DZ_2020

Rámcová Zmluva č VO DZ_2020

Výzva multifunkcne tlaciarne

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2  

Tlačiareň – Nájomná zmluva

Tlačiareň – Nájomná zmluva

Výzva Domceky so smyklavkami

Čestné vyhlásenie Domceky

Návrh na plnenie kriterii domceky

Zmluva o dielo Herne domceky

Zmluva o dielo Herne domceky

VÝZVA PD KCK

Čestné vyhlásenie PD KCK

Návrh na plnenie kriterii PD KCK

ZMLUVA O DIELO-projekt KCK-Molecova

ZMLUVA O DIELO-projekt KCK-Molecova

01-Popis rozsahu       

02_Situacia

03_1PP_sucasny stav

04_1NP_sucasny stav

05_2NP_sucasny stav

06_rez_sucasny

07_pohlady1_sucasny stav

08_pohlady2_sucasny stav