menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA oprava chodnikov

Čestné vyhlásenie oprava chodnik Pribisova

Návrh na plnenie kriterii oprava chodnik Pribisova

Tabulka na nacenenie – Priloha c 3

ZMLUVA O DIELO oprava chodnika Pribisova

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA_predloženie cenovej ponuky Kniznica

Návrh na plnenie kriterii rekonstrukcia kniznica

Čestné vyhlásenie rekonstrukcia karloveskej kniznice

ZMLUVA O DIELO_rekonstrukcia kniznica

Priloha c 5_KK_ohranicenie_priestorov

Priloha c 6_KK_skutocny_stav

Priloha c 7_KK_buracie_murarske

Priloha c 8_KK_instalacie_realny stav

Priloha c 9_KK_navrh_elektroinstalacia

Priloha c 10_KK_navrh_rekonstrukcie

Priloha c 11_KK_vzt-navrh odvetrania

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VYZVA Divadelne tahy

Zmluva o dielo_ťahy

Cestne vyhlasenie_divadelne tahy

Návrh na plnenie kriterii divadelne tahy

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA Elektroinštalácia Tilgnerova

Čestné vyhlásenie elektroinstalacia Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii elektroinstalacia Tilgnerova

zmluva o dielo Elektroinstalacia Tilgnerova

Priloha c. 1 zod_E2-PODORYS-0.NP

SO01_11 – SŠ TILGNEROVA UL.14 

SO01_10 – SŠ TILGNEROVA UL.14

VÝZVA konvektomat A Dubceka

Čestné vyhlásenie konvektomat

Návrh na plnenie kriterii konvektomat

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA PD Jurigovo nam

Príloha č. 1 Podrobný opis zákazky

Cestne vyhlasenie PD Jurigovo nam.

Návrh na plnenie kriterii PD Jurigovo nam

ZoD PD Jurigovo nám.

mapka_riesena_plocha_DELIVER

VÝZVA Oprava strecha MS Adamiho

Čestné vyhlásenie strecha Adamiho (1)

 Navrh na plnenie kriterii strecha Adamiho  

Zmluva o dielo MŠ Adámiho 11

VÝZVA-parkovisko Karloveská

Príloha č. 1 k výzve_návrh na plnenie kritérií a celková cena

Príloha č. 2 k výzve_čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 k výzve situácia v katastrálnej mape_súčasný stav

ZMLUVA O DIELO_ 09-2019

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

dav

sdr

dav

sdr

dav

sdr

sdr

kópia KM_záber

Záznam_z_vyhodnotenia_ponuk Ihrisko_nam_sv_Frantiska

VÝZVA umyvacky

Čestné vyhlásenie umyvacka

Návrh na plnenie kriterii Umyvacka

Príloha č. 1 Špecifikácia umývačka Adamiho

Príloha č. 2 Špecifikácia umývačka L. Saru