menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA Vegetacna stena opakovana sutaz

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna stena

Čestné vyhlásenie Vegetacna stena

AS-02 AS-01   AS-08 AS-07 AS-06 AS-05 AS-04 AS-03

TPS-OM Veternicová 6 2020-sken-podpisany

Súhrnná technická správa – Extenzívna vegetačná stena

Extenzívna vegetačná stena – vykaz vymer – titulka

Extenzívna vegetačná stena – Výkaz výmer

zmluva-o-dielo- stena

zmluva-o-dielo- stena

VÝZVA Karloveska Kniznica 2 etapa

Čestné vyhlásenie KK 2 etapa zaslenie

Návrh na plnenie kriterii KK 2 etapa zasklenie

Karloveska Kniznica_2.etapa_zadanie_vykaz_vymer

KK_podorys_ohranicenie

KK_fasada_zasklenie

KK_foto_fasada

ZoD_rekonstrukcia_Karloveskej kniznice_2etapa

ZoD_rekonstrukcia_Karloveskej kniznice_2etapa

 

 

VÝZVA Fadruszova PD jedáleň a výdajňa

00-Technická správa

01-Situácia

02-Podorys 1NP-sucasny

03-Podorys 1NP-navrhovany

Čestné vyhlásenie PD Fadruszova

Návrh na plnenie kriterii PD Fadruszova

ZMLUVA O DIELO-projekt Fadruszova

ZMLUVA O DIELO-projekt Fadruszova

VÝZVA Vegetacna stena

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna stena

Čestné vyhlásenie Vegetacna stena

zmluva-o-dielo- stena_final

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08  

Súhrnná technická správa – Extenzívna vegetačná stena

TPS-OM Veternicová 6 2020-sken-podpisany 

Výzva osvetlenie osvetlenie tenis hala

Čestné vyhlásenie osvetlenie tenis hala

Návrh na plnenie kriterii osvetlenie tenis hala

Pravidlá stolného tenisu

VÝZVA NB Segnerova I etapa

Návrh na plnenie kriterii Segnerova 1 etapa

Čestné vyhlásenie Segnerova 1 etapa 

Zmluva o Dielo SEGNEROVA I etapa.pdf

Zmluva o Dielo SEGNEROVA I etapa

NB_BA_Segnerova_zadanie I etapa

00-Technická správa 01-Situácia

02-Podorys 1PP buracie prace

03-Podorys 1NP buracie prace

04-Podorys strechy buracie prace

05-Rezy buracie prace

06-Pohlady buracie prace

07-Podorys 1PP novy stav

08-Podorys 1NP novy stav

09-Podorys strechy novy stav

10-Rezy novy stav

11-Pohlady novy stav

12-Vypis okien a dveri

VYZVA Sprava IT

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2

vyzva spravca majernikova 60

Cestne vyhlasenie sprava budovy priloha c (2)

Návrh na plnenie kriterii sprava budovy priloha c (1)

Zmluva o správe M60 2020-2022

Zmluva o správe M60 2020-2022

príloha podorysy k zmluve o správe

príloha zimná údržba

VÝZVA bezecka draha s doskociskom

Cestne vyhlasenie bezecka draha

Návrh na plnenie kriterii bezecka draha

výkaz výmer pre výzvu na bežeckú dráhu a doskočisko

Zmluva o dielo K61 bežecká dráha a doskočisko

fotodokumentácia

Výzva PD nadstavba parkoviska L. Fullu

Cestne vyhlasenie PD Parkovaci objekt

Návrh na plnenie kritérií a celková cena

Zmluva_o_dielo_parkovisko_LFullu

Výzva osvetlenie ihrisko Molecova

Čestné vyhlásenie osvetlenie Molecova

Návrh na plnenie kriterii osvetlenie Molecova

759_G_Výkaz výmer

Návrh zmluvy o dielo

759_B_Technická správa

759_C_Protokol o určení vonkajšich vplyvov

759_D1_Špecifikácia použitých zariadení

759_D2_Kotvenie stožiarov

759_D3_Statické posúdenie základu pod osvetľovací stožiar

759_D4_Statický výpočet – Základ pod osvetľovací stožiar

759_E_Svetelno-technický výpočet osvetlenia ihriska

759_F01_Situacia – ihrisko – Existujúci stav

759_F02_Situacia – ihrisko – Navrhovaný stav

759_F03_Pokládka vedení

759_F04_Križovanie inžinierskych sietí

759_F05_Schéma zapojenia rozvádzača RO.1

759_F06_Výkres tvaru

759_F07_Výkres kotevných prvkov

759_F08_Výkres výstuže