menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA Schodiska 2020

Čestné vyhlásenie schodiska

Navrh na plnenie kriterii schodiska

Príloha č.1 specifikacia prac

Rámcová zmluva schodiska 2020

VÝZVA Vegetacna stena

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna stena

Čestné vyhlásenie Vegetacna stena

01 – (01) – Extenzívna stena (Krycí list rozpočtu)

01 – (01) – Extenzívna stena (Zadanie)

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09 AS-10 AS-11 súhrnná technická správa – stena

zmluva-o-dielo- stena_

VÝZVA Zelena strecha

Čestné vyhlásenie Vegetacna strecha

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna strecha

zmluva-o-dielo- strecha

Súhrnná technická správa – strecha

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Zadanie)

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Krycí list rozpočtu) (1)

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09

Výzva Herne prvky 2020

Čestné vyhlásenie herne prvky

Navrh na plnenie kriterii herne prvky

výzva, súťažné podklady, prílohy súťažných podkladov a zmluva sú zverejnené na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426062

VÝZVA Regeneracia futbaloveho travnika Patronka

Cestne vyhlasenie regeneracia futbaloveho travnika 

Návrh na plnenie kriterii regeneracia futbaloveho travnika

Výzva- LAVICKY

Čestné vyhlásenie lavicky

Navrh na plnenie kriterii lavicky

VÝZVA Elektroinštalácia Tilgnerova 4 a 5 etapa

Čestné vyhlásenie elektroinstalacia Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii elektroinstalacia Tilgnerova

zmluva o dielo – 4., 5. etapa elektro Tilgnerova

4,5 etapa – čísla miestností

SO01_5 – (SO01_5) – SŠ TILGNEROVA UL.14

SO01_4 – (SO01_4) – SŠ TILGNEROVA UL.14

Výzva orezy

Ramcova zmluva na orezy arboristicky a sprac. bioodpadu

Čestné vyhlásenie

Návrh na plnenie kriterii orezy

 

VÝZVA Vytlky 2020

Čestné vyhlásenie vytlky

Návrh na plnenie kriterii vytlky

Príloha č. 1 – špecifikácia prác Výtlky KV_nove2020

Príloha č. 2 k zmluve

Rámcová zmluva-6-3-20 Práce výtlky

Výzva PD socialne zariadenia Majernikova

Čestné vyhlásenie PD hygiena juzna strana

Návrh na plnenie kriterii PD hygiena juzna strana

Návrh zmluvy na projektovú dokumentáciu, v2

1. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60

2. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60

4. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60

3. nadzemne cast A – ZS Majernikova 60-compressed

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk cistiace prostriedky

VÝZVA cistiace prostriedky a upratovacie prislusenstvo

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Čestné-vyhlásenie_Priloha-c.-2

cistiace prostriedky Priloha c 3

dezinfekcne prostriedky Priloha c 4

cistiace prislusenstvo Priloha c 5

Ramcova zmluva na dodanie tovaru – cistiace prostriedky a prislusenstvo