menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VYZVA Divadelne tahy

Zmluva o dielo_ťahy

Cestne vyhlasenie_divadelne tahy

Návrh na plnenie kriterii divadelne tahy

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA Elektroinštalácia Tilgnerova

Čestné vyhlásenie elektroinstalacia Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii elektroinstalacia Tilgnerova

zmluva o dielo Elektroinstalacia Tilgnerova

Priloha c. 1 zod_E2-PODORYS-0.NP

SO01_11 – SŠ TILGNEROVA UL.14 

SO01_10 – SŠ TILGNEROVA UL.14

VÝZVA konvektomat A Dubceka

Čestné vyhlásenie konvektomat

Návrh na plnenie kriterii konvektomat

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA PD Jurigovo nam

Príloha č. 1 Podrobný opis zákazky

Cestne vyhlasenie PD Jurigovo nam.

Návrh na plnenie kriterii PD Jurigovo nam

ZoD PD Jurigovo nám.

mapka_riesena_plocha_DELIVER

VÝZVA Oprava strecha MS Adamiho

Čestné vyhlásenie strecha Adamiho (1)

 Navrh na plnenie kriterii strecha Adamiho  

Zmluva o dielo MŠ Adámiho 11

VÝZVA-parkovisko Karloveská

Príloha č. 1 k výzve_návrh na plnenie kritérií a celková cena

Príloha č. 2 k výzve_čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 k výzve situácia v katastrálnej mape_súčasný stav

ZMLUVA O DIELO_ 09-2019

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

dav

sdr

dav

sdr

dav

sdr

sdr

kópia KM_záber

Záznam_z_vyhodnotenia_ponuk Ihrisko_nam_sv_Frantiska

VÝZVA umyvacky

Čestné vyhlásenie umyvacka

Návrh na plnenie kriterii Umyvacka

Príloha č. 1 Špecifikácia umývačka Adamiho

Príloha č. 2 Špecifikácia umývačka L. Saru

VÝZVA CRELOCAF

Čestné vyhlásenie Crelocaf

Návrh na plnenie kriterii Crelocaf

zmluva-o-dielo-CRELOCAF

VÝZVA Oprava strecha Borska 4 pavilon B a C

Čestné vyhlásenie strecha Borska

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Borska

Zmluva o dielo strecha Borska 4

 

 

detail žlabu spojovacia chodba

 

 

VÝZVA robot

Čestné vyhlásenie vybavenie kuchyn univerzalny robot

Návrh na plnenie kriterii vybavenie kuchyn univerzalny robot