menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA Elektroinštalácia Tilgnerova

Čestné vyhlásenie elektroinstalacia Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii elektroinstalacia Tilgnerova

zmluva o dielo Elektroinstalacia Tilgnerova

Priloha c. 1 zod_E2-PODORYS-0.NP

SO01_11 – SŠ TILGNEROVA UL.14 

SO01_10 – SŠ TILGNEROVA UL.14

VÝZVA konvektomat A Dubceka

Čestné vyhlásenie konvektomat

Návrh na plnenie kriterii konvektomat

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

VÝZVA PD Jurigovo nam

Príloha č. 1 Podrobný opis zákazky

Cestne vyhlasenie PD Jurigovo nam.

Návrh na plnenie kriterii PD Jurigovo nam

ZoD PD Jurigovo nám.

mapka_riesena_plocha_DELIVER

VÝZVA Oprava strecha MS Adamiho

Čestné vyhlásenie strecha Adamiho (1)

 Navrh na plnenie kriterii strecha Adamiho  

Zmluva o dielo MŠ Adámiho 11

VÝZVA-parkovisko Karloveská

Príloha č. 1 k výzve_návrh na plnenie kritérií a celková cena

Príloha č. 2 k výzve_čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 k výzve situácia v katastrálnej mape_súčasný stav

ZMLUVA O DIELO_ 09-2019

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

dav

sdr

dav

sdr

dav

sdr

sdr

kópia KM_záber

Záznam_z_vyhodnotenia_ponuk Ihrisko_nam_sv_Frantiska

VÝZVA umyvacky

Čestné vyhlásenie umyvacka

Návrh na plnenie kriterii Umyvacka

Príloha č. 1 Špecifikácia umývačka Adamiho

Príloha č. 2 Špecifikácia umývačka L. Saru

VÝZVA CRELOCAF

Čestné vyhlásenie Crelocaf

Návrh na plnenie kriterii Crelocaf

zmluva-o-dielo-CRELOCAF

VÝZVA Oprava strecha Borska 4 pavilon B a C

Čestné vyhlásenie strecha Borska

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Borska

Zmluva o dielo strecha Borska 4

 

 

detail žlabu spojovacia chodba

 

 

VÝZVA robot

Čestné vyhlásenie vybavenie kuchyn univerzalny robot

Návrh na plnenie kriterii vybavenie kuchyn univerzalny robot

VYZVA KCK Svetelny park revitalizacia

Cestne vyhlasenie svetelny park

Návrh na plnenie kriterii svetelny park

 

Dopravne znacenie cenova tabulka

VÝZVA Dopravne znacky predlzenie terminu

Čestné vyhlásenie Dopravne znacenie

Návrh na plnenie kriterii Dopravne znacenie

Rámcová Zmluva č VO DZ