menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA na_predloženie ponúk – parkovisko pred ZŠ Karloveská 32

Príloha č. 1 k výzve_návrh na plnenie kritérií a celková cena

Príloha č. 2 k výzve_čestné vyhlásenie

situácia v katastrálnej mape_súčasný stav

ZMLUVA O DIELO_ na projektovu dokumentaciu parkoviska, el. prípojka pre EM

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

dav

sdr

dav

sdr

dav

sdr

sdr

kópia KM_záber

Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Vyzva Dodavka stravy

Zmluva o dodávke a rozvoze stravy_Priloha c. 3

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk Dopravne znacenie

VÝZVA Dopravne znacky

dopravne znacenie tabulka na doplnenie

Čestné vyhlásenie Dopravne znacenie

Návrh na plnenie kriterii Dopravne znacenie

Rámcová Zmluva č VO DZ

 

 

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk Elektro Tilgnerova

VÝZVA Elektroinštalácia Tilgnerova

Čestné vyhlásenie elektroinstalacia Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii elektroinstalacia Tilgnerova

zmluva o dielo elektroinstalacia Tilgnerova

SO01_10 – SŠ TILGNEROVA UL.14

SO01_11 – SŠ TILGNEROVA UL.14

 

VÝZVA Rekonštrukcia strecha Borska 4

Čestné vyhlásenie strecha Borska (1)

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Borska

Zmluva o dielo strecha Borska 4

VÝZVA Rekonštrukcia strecha Lackova

Čestné vyhlásenie strecha Lackova

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Lackova

Zmluva o dielo strecha Lackova 4

 

 

Výzva vlečka za traktor

Návrh na plnenie kriterii vlečka

Čestné vyhlásenie vlečka

VÝZVA konvektomat

Návrh na plnenie kriterii konvektomat

Čestné vyhlásenie konvektomat

vyzva vykon spravy nebytovych priestorov

Návrh na plnenie kriterii sprava budovy priloha c (1)

Cestne vyhlasenie sprava budovy priloha c (2)

Zmluva o správe M60 final

VÝZVA Rekonštrukcia strecha Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii strecha SS Tilgnerova

Čestné vyhlásenie

Zmluva o dielo

foto SŠ Tilgnerova 14 Bratislava