menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Súťažné podklady sa nachádzajú v IS EVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO

Súťažné podklady sa nachádzajú v elektronickej platforme IS EVO

Sútažné podklady sa nachádzajú v EP EVO

Súťažné podklady

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk v IS EVO

Súžažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO