menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ V IS EVO

Zákazka je zverejnená v IS EVO

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ VO VESTNÍKU UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STÁNKE UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STRÁNKE UVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V IS EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DOKUMENTY POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE PONUKY SÚ ZVEREJNENÉ TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky predkladať TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky sa predkladajú TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU