menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO TU

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania na stránke UVO TU

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ V IS EVO TU

Zákazka je zverejnená v IS EVO

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ V IS EVO

Zákazka je zverejnená v IS EVO

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ VO VESTNÍKU UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STÁNKE UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STRÁNKE UVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V IS EVO