menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ostatné dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke UVO v IS EVO TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE ÚVO V IS EVO T83030U

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO tu:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V SYSTÉME EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA ZVEREJNENIE PONÚK je zverejnená na www.uvo.gov.sk tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436982

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKAZ ÚČASTI VO VO

ZMLUVA

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436078

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Výzva na predkladanie ponúk

Tabuľka na nacenenie

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie

Zmluva