menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyzva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

Navrh-na-plnenie-kriterii_Priloha-c.-1.odt

Cestne-vyhlasenie_Priloha-c.-2.odt

Zmluva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

ZMLUVA-PRIPRAVA-A-ROZVOZ-STRAVY-2022.docx

Vyzva-na-predkladanie-ponuk-Multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Projekt.zip

Cestne-vyhlasenie-multifunkcne-ihrisko.odt

Navrh-na-plnenie-kriterii-multifunkcne-ihrisko.odt

Zmluva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Zmlva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-61.docx

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532108

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532092

Výzva na predkladanie ponúk Komunitné centrum

Príloha č 1 Ideový zámer

Príloha č 2 Pôdorys

Príloha č 3 Rez miestnosti

Príloha č 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva

VYZVA Technika pre MS a SJ

Čestné vyhlásenie technika pre ms a sj

Návrh na plnenie kriterii IT technika MS a SJ

Skolky a SJ_tabulka 

Priloha c. 1 Špecifikácia požiadavky

Priloha c. 2 Otazky pre uchadzacov PTK spravca

VYZVA INTERNET PRIPOJENIE

Návrh na plnenie kriterii internetove pripojenie

Čestné vyhlásenie internetove pripojenie

Tabulka na nacenenie

Vyzva cistenie kanalizacnych vpusti

Čestné vyhlásenie kanalizacne vpuste

Návrh na plnenie kriterii kanalizacne vpuste

Tabuľka na nacenenie vpuste

Zmluva cistenie kanalizacnych vpusti Zmluva čistenie vpustí

Vyzva Multifunkcne ihrisko Karloveska 61

Návrh na plnenie kriterii multifunkcne ihrisko

Čestné vyhlásenie multifunkcne ihrisko

Projekt

Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko Karloveska 61 Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko Karloveska 61

Vyzva kanalizacne vpuste

Čestné vyhlásenie kanalizacne vpuste

Návrh na plnenie kriterii kanalizacne vpuste

Tabuľka na nacenenie vpuste

Zmluva cistenie vpusti Zmluva čistenie vpustí

Vyzva na predkladanie ponuk Chodnik Sumbalova

Čestné vyhlásenie chodnik Sumbalova

Návrh na plnenie kriterii chodnik Sumbalova

Vykaz vymer SO-01 Spevnene plochy

Vykaz vymer SO-02 Osvetlenie

Vykaz vymer-Krycí list

ZoD-Chodnik Sumbalova

ZoD Chodnik Sumbalova

A-Sprievodna sprava

B-Suhrnna technicka sprava

C-Celkova situacia

D-Koordinacny vykres stavby

E1-SO-01 00-Technicka sprava

E1-SO-01 01-Situacia

E1-SO-01 02-Vzorove priecne rezy

E1-SO-01 03-Pozdlzne rezy

E1-SO-01 04-Vytycovaci vykres

E1-SO-01 05-Vykres schodisk a detailov

E1-SO-01 06-Vykres vystuze schodisk

E1-SO-01 07-Plan org cestn prem pocas vystavby

E2-SO-02 00-Technicka sprava vonk osvetlenie

E2-SO-02 01-Situacia vonk osvetlenia

F-01 POV Technicka sprava

F-02 POV Situacia zar staveniska

H-Plan BOZP