menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ VO VESTNÍKU UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STÁNKE UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STRÁNKE UVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V IS EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DOKUMENTY POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE PONUKY SÚ ZVEREJNENÉ TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky predkladať TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky sa predkladajú TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ostatné dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke UVO v IS EVO TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE