menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky predkladať TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky sa predkladajú TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ostatné dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke UVO v IS EVO TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE ÚVO V IS EVO T83030U

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO tu:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V SYSTÉME EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA ZVEREJNENIE PONÚK je zverejnená na www.uvo.gov.sk tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436982

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKAZ ÚČASTI VO VO

ZMLUVA