menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VYZVA Technika pre MS a SJ

Čestné vyhlásenie technika pre ms a sj

Návrh na plnenie kriterii IT technika MS a SJ

Skolky a SJ_tabulka 

Priloha c. 1 Špecifikácia požiadavky

Priloha c. 2 Otazky pre uchadzacov PTK spravca

VYZVA INTERNET PRIPOJENIE

Návrh na plnenie kriterii internetove pripojenie

Čestné vyhlásenie internetove pripojenie

Tabulka na nacenenie

Vyzva cistenie kanalizacnych vpusti

Čestné vyhlásenie kanalizacne vpuste

Návrh na plnenie kriterii kanalizacne vpuste

Tabuľka na nacenenie vpuste

Zmluva cistenie kanalizacnych vpusti Zmluva čistenie vpustí

Vyzva Multifunkcne ihrisko Karloveska 61

Návrh na plnenie kriterii multifunkcne ihrisko

Čestné vyhlásenie multifunkcne ihrisko

Projekt

Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko Karloveska 61 Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko Karloveska 61

Vyzva kanalizacne vpuste

Čestné vyhlásenie kanalizacne vpuste

Návrh na plnenie kriterii kanalizacne vpuste

Tabuľka na nacenenie vpuste

Zmluva cistenie vpusti Zmluva čistenie vpustí

Vyzva na predkladanie ponuk Chodnik Sumbalova

Čestné vyhlásenie chodnik Sumbalova

Návrh na plnenie kriterii chodnik Sumbalova

Vykaz vymer SO-01 Spevnene plochy

Vykaz vymer SO-02 Osvetlenie

Vykaz vymer-Krycí list

ZoD-Chodnik Sumbalova

ZoD Chodnik Sumbalova

A-Sprievodna sprava

B-Suhrnna technicka sprava

C-Celkova situacia

D-Koordinacny vykres stavby

E1-SO-01 00-Technicka sprava

E1-SO-01 01-Situacia

E1-SO-01 02-Vzorove priecne rezy

E1-SO-01 03-Pozdlzne rezy

E1-SO-01 04-Vytycovaci vykres

E1-SO-01 05-Vykres schodisk a detailov

E1-SO-01 06-Vykres vystuze schodisk

E1-SO-01 07-Plan org cestn prem pocas vystavby

E2-SO-02 00-Technicka sprava vonk osvetlenie

E2-SO-02 01-Situacia vonk osvetlenia

F-01 POV Technicka sprava

F-02 POV Situacia zar staveniska

H-Plan BOZP

Vyzva na predkladanie ponuk dopravne projekty

Tabulka na nacenenie Priloha c 1

Návrh na plnenie kriterii dopravne projekty

Čestné vyhlásenie dopravne projekty

Zmluva o dielo – projekty oraganizácie dopravy Zmluva o dielo – projekty organizácie dopravy

Vyzva na predkladanie ponuk znacenie dopravne ihrisko

Vykaz výmer-znacenie

Čestné vyhlásenie Dopravne ihrisko znacenie

Návrh na plnenie kriterii Dopravne ihrisko znacenie

Stavebny zamer – znacenie

ZoD-Dopravne ihrisko-znacenie-final ZoD-Dopravne ihrisko-znacenie-final

VYZVA INTERNET PRIPOJENIE

Čestné vyhlásenie internetove pripojenie

Návrh na plnenie kriterii internetove pripojenie 

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433099

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 27.7.2021, 10:00 hod.

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433021

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 26.7.2021, 10:00 hod.