menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VÝZVA Strecha Borska

 Čestné vyhlásenie strecha Borska

Návrh na plnenie kriterii strecha Borska

Zmluva o dielo oprava strecha Borska  Zmluva o dielo oprava strecha Borska

detail žlabu (2) detail žlabu (3) detail žlabu  odvetranie strechy

Pôdorys strechy 

Fotodokumentácia

VÝZVA Oprava zivicnych krytov vozoviek a chodnikov

Príloha č. 1 – špecifikácia prác VO 2021

Čestné vyhlásenie vytlky

Návrh na plnenie kriterii vytlky

Rámcová zmluva-opravy komunikacii 2021 Rámcová zmluva-opravy komunikacii 2021 

Výzva PD multifunkcne ihrisko

Čestné vyhlásenie multifunkcne ihrisko

Mapa Karloveská 61 multifunkčné ihrisko

Návrh na plnenie kriterii multifunkcne ihrisko

Zmluva o dielo – projektova dokumentacia multifunkcneho ihriska

Zmluva o dielo – projektova dokumentacia multifunkcneho ihriska, v1 (2)

 

VYZVA GRAFIK

Čestné vyhlásenie Grafik

Návrh na plnenie kriterii Grafik

Vzor zmluvy Graficke sluzby 

Zadania na vypracovanie

Na základe požiadaviek uchádzačov sa mestská časť Bratislava-Karlova Ves rozhodla pre zmenu podmienky na dodací termín diela Projektovej dokumentácie k Detskému ihrisku Adámiho a to z 20 na 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Rovnako je termín dodania upravený aj v návrhu zmluvy v článku 3, ods. 3,1, bod a), ktorý je zverejnený ako príloha výzvy. 

Výzva PD DI Adamiho

 Čestné vyhlásenie PD DI Adamiho

Návrh na plnenie kriterii PD DI Adamiho  

Zmluva o dielo – Projekt DI Adamiho Zmluva o dielo – Projekt DI Adamiho

mapa DI Adamiho

Výzva PD Matejkova

Čestné vyhlásenie Objekt Matejkova

Návrh na plnenie kriterii Objekt Matejkova

povodne-podorys 0.000

povodne-podorys 2.570

povodne-podorys 5.140

povodne-podorys 7.710

povodne-podorys 10.440

povodne-podorys strechy

povodne-pohlady juh zapad

povodne-pohlady sever vychod

povodne-rezy

SZ-00-Technická správa

SZ-01-Situacia na podklade TM

SZ-02-Podorys navrh-skolka

SZ-03-Podorys sucasny stav

Zmluva o dielo pre projektanta, projekt Matejkova – final.pdf

Zmluva o dielo pre projektanta, projekt Matejkova – final

VYZVA strava na testovanie

Čestné vyhlásenie strava testovanie

Návrh na plnenie kriterii strava testovanie

 

VÝZVA Zelena strecha realizacia

Čestné vyhlásenie Vegetacna strecha

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna strecha

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09

dodatok-suhrnna-technicka-sprava-strecha

Súhrnná technická správa – strecha

zmluva-o-dielo- zelena strecha

zmluva-o-dielo- zelena strecha

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Krycí list rozpočtu)

01 Extenzívna vegetačná strecha (Zadanie) (1)

Výzva PD multifunkcne ihrisko

Čestné vyhlásenie multifunkcne ihrisko

Návrh na plnenie kriterii multifunkcne ihrisko

Zmluva o dielo – projektova dokumentacia multifunkcneho ihriska

Zmluva o dielo – projektova dokumentacia multifunkcneho ihriska

Multifunkcne ihrisko (vzor)

mapa

VYZVA pranie bielizne

Priloha c 1 Specifikacia pranie bielizne

Čestné vyhlásenie pranie bielizne

Návrh na plnenie kriterii pranie bielizne

Ramcova zmluva o poskytnutí služby – pranie_MŠ_2021

VÝZVA PD Kaskády

Čestné vyhlásenie PD Kaskady

Návrh na plnenie kriterii PD Kaskady

Kaskady-modelove-pilotne-riesenie

Zmluva o Dielo PD_kaskady.odt

Zmluva o Dielo PD_kaskady.pdf