menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Mestský park KV zmena UR,rozhodnutie

OZN_UR_Mestský park v Karlovej Vsi_zmena

Nazar Ivanov, predĺženie stavebného povolenia

Nazar Ivanov OZN

TINO oboznámenie z podkladmi k zub amb.

UR_ST_elkatel_INS_FTTH_Karlova Ves_KBV_Kuklovská_

OUBA_rozhodnutie_stavebná uzávera MČ KV Líščie údolie

T.I.N.O. OZN_o možnosti vyhadriť sak podkladom rozhodnutia

EIA zverejnenie návrhu UR_„Novostavba parkovacieho domu“, Dúbravská cesta, Bratislava

OZN_UR_INS_FTTH_BA_KV_KBV_Kuklovská_BA

UR_VET_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_Veternicova_Bratislava

UR_ST_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova _Ves_JS