menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

SP_ Nazar Ivanov, st. úpravy v byte, Kresánkova 11,BA

SP_RD Vavro, Vavrová, Líščie údolie, v.z. IPB partner

SP_Slovák T.-Úprava terénu gabionovým múrom pred RD, Líščie údolie 112,BA

OU BA_upovedomenie o odvolaní, UR Slnečné údolie Bytové rezidencie

OZN_Nazar Ivanov, Stavebné úpravy v byte č. 73, BD, ul. Kresánkova 11, BA

MDVSR_upovedomenie o rozklade prokurátora, polyf BD Skalka

OZN_TINO, Zubné ambulancie, polyf.byt.dom Staré Grunty

MDV SR_rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami

OZN_SP_RD Vavro, Líščie údolie

OZN_Slovák_úprava terénu gabion. múrom pri RD, Líščie údolie

Rozh_ministra_Polyf.bytový dom Skalka, Nad lúčkami BA

SP_Adamcová, Rekonštrukčné práce bytu č.21, ul. Lackova 5, Bratislava