menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

UR_Mestský park v Karlovej Vsi, Karloveská ul.

KR_Vašková, zmena účelu na byt, Mokrohájska 10

MDVSR_upovedomenie o predložení odvolania prokurátora

MDV SR doložka právoplat. rozh. o zrušení UR Slnečné údolie -Bytové rezidencie

OZN_Adamcová, vyrezanie dverného otvoru, byt 21, Lackova 5, BA

MDVSR_rozh. k UR Slnečné údolie-Bytové rezidencie, Devínska cesta,BA

OZN_Vašková, zmena účelu nebyt. priest. na byt, Mokrohájska 10, BA

Odvolanie (rozklad) proti Rozh. MDV SR, Polyfunkčný bytový dom Skalka

KR_Espere s.r.o., zmrzlináreň

OZN_zač.kon. o umiest. a využití úz. Mestský park v Karlovej Vsi

MDVSR_rozh. k stavbe Polyfunkčný bytový dom Skalka

SP_SVB H_246, Obnova bytového domu Hodálova 2,4,6