menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

MDV SR OZN_o predl. lehoty, UR „Slnečné údolie – Bytové rezidencie“, Devínska cesta, BA, INGSOL

ROZH OU „INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská“, Bratislava

OZN_M.Bednárová,Rekonštrukcia bytu č. 17, 7.posch., Adámiho 10, Bratislava

OU BA_UR Slnečné údolie Bytové rezidencie, postúpenie odvolania

OZN_SVB H_246, Obnova bytového domu Hodálova 2,4,6

Zaslanie spisového materiálu vo veci odvolania voči rozhodnutiu, telelekomunikačná sieť

OU BA-Optické prepojenie BA_Staré Grunty_0300BR_Internáty Mladosť_1170BR

OU BA-upovedomenie o odvolaní voči rozh. OU-BA-OVBP2-201776181-KAZ zo dňa 06.11.2017

OZN_DSP_Úprava terasy pred prevádzkou, Majerníková 19, Bratislava

OZN_Espere s.r.o., zmena účelu užívania na zmrzlináreň

Optické prepojenie INS_FTTH_BA_Karlova Ves_Kuklovská, upovedomenie o odvolaní

OU BA_UR Slnečné údolie Bytové rezidencie