menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

UR_RD Vavro, ul. Líščie údolie

Zaslanie spisového materiálu vo veci odvolania voči vydanému rozhodnutiu

OUBA OZN_Slnečné údolie – bytové rezidencie, Devínska cesta, územné konanie

ÚR_Pamatel, optické prepojenie INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská

OZN_Vavro, Rodinný dom, Líščie údolie, územ.konanie

„Optické prepojenie BA_Staré Grunty_0300BR_Internáty Mladosť_1170BR, upovedomenie o odvolaní

UR+SP_ Zelená oáza chodník 2, Dlhé Diely, BA

ROZ_Sopirová, parkovisko pri RD, Pod Rovnicami

OU BA_upoved. o proteste prokurátora Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami

OZN_Sopirová, parkovisko pri RD ul. Pod Rovnicami

OZN_optický prepoj INS_FTTH_BA_Karlova Ves

UR_Optické prepojenie BA_Staré Grunty_0300BR_Internáty Mladosť_1170BR_Cubicon_0674BR