menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

OZN_opt prepoj BA_Staré Grunty_0300BR

MDVaRR, rozhodnutie ministra k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami

SP_Kurtová výstavba lodžie

OZN_ZárišováOZN_Zárišová, stavebné úpravy v byte _Beniakova_8, stavebné úpravy v byte _Beniakova_8

OZN_Kozmon, otvor v nosnej stene_Beniakova 5, Bratislava

OZN_Varečková, rozšírenie otvoru v byte

MDVaRR, upovedomenie o odvolaní ( rozklade)

Úprava disp. bytu č.82, ul. Veternicova 22, Bratislava

OZN_opt prepoj BA_Kresánkova_1274BR

OZN_drenáž syst H.Melickovej 21-25, INPACE