menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zaslanie odvolania – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Stavebné povolenie – 2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

Upovedomenie o odvolaní – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie I.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie II.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Parkovisko Svrčia ul. – Bytéria

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Komunikácia Svrčia ul. – MČ BA-KV

SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

Oprava v SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.Grafická príloha k ÚR – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Stavebné povolenie – Obnova bytového domu na Donnerovej ulici č. 17, 19 a 21, BA-Karlova Ves