menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zaslanie odvolania – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Stavebné povolenie – 2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

Upovedomenie o odvolaní – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie I.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie II.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Parkovisko Svrčia ul. – Bytéria