tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

Upovedomenie o odvolaní – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie I.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie II.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Parkovisko Svrčia ul. – Bytéria

OU-BA-OCDPK, potvrdenie SP – Komunikácia Svrčia ul. – MČ BA-KV

SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

Oprava v SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.Grafická príloha k ÚR – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Stavebné povolenie – Obnova bytového domu na Donnerovej ulici č. 17, 19 a 21, BA-Karlova Ves

Stavebné povolenie – Obnova bytového domu ul. Hany Meličkovej č. 20, 22, Bratislava

Stavebné povolenie – STL Plynovod D 110 – Staré grunty – Karlova Ves

rozhodnutie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

Oznámenie SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších