menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oprava v SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.Grafická príloha k ÚR – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Stavebné povolenie – Obnova bytového domu na Donnerovej ulici č. 17, 19 a 21, BA-Karlova Ves

Stavebné povolenie – Obnova bytového domu ul. Hany Meličkovej č. 20, 22, Bratislava

Stavebné povolenie – STL Plynovod D 110 – Staré grunty – Karlova Ves

rozhodnutie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

Oznámenie SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu ul. Hany Meličkovej č. 20, 22, Bratislava

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu na Donnerovej ulici č. 17, 19 a 21, BA-Karlova Ves

Oznámenie o začatí stavebného konania – STL Plynovod D 110 – Staré grunty – Karlova Ves

oznámenie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

Zaslanie odvolania proti SP – Byt.dom Svrčia, obj.SO 101-00 Kom.pešie a stat.dopr., SO 101-01 Op.múr