menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o začatí stavebného konania – STL Plynovod D 110 – Staré grunty – Karlova Ves

oznámenie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

Zaslanie odvolania proti SP – Byt.dom Svrčia, obj.SO 101-00 Kom.pešie a stat.dopr., SO 101-01 Op.múr

Zaslanie odvolania proti SP – Stav.úpravy časti MK III.triedy – Svrčia ul.

Upovedomenie o odvolaní – Byt.dom Svrčia, obj.SO 101-00 Kom.pešie a stat.dopr., SO 101-01 Op.múr

Odvolania – Byt.dom Svrčia, obj.SO 101-00 Kom.pešie a stat.dopr., SO 101-01 Op.múr

Upovedomenie o odvolaní – Stav.úpravy časti MK III.triedy – Svrčia ul.Odvolanie – Stav.úpravy časti MK III.triedy – Svrčia ul.

 

Výzva k ÚR – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Prerušenie územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Kolaudačné rozhodnutie – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

Stav.povolenie – Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III.triedy – Svrčia ul.

Stav.povolenie – Byt.dom Svrčia, obj.SO 101-00 Kom.pešie a stat.dopr., SO 101-01 Op.múr

Predĺženie lehoty – Oznámenie o začatí územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.