menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Výzva k ÚR – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Prerušenie územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Kolaudačné rozhodnutie – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

Stav.povolenie – Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III.triedy – Svrčia ul.

Stav.povolenie – Byt.dom Svrčia, obj.SO 101-00 Kom.pešie a stat.dopr., SO 101-01 Op.múr

Predĺženie lehoty – Oznámenie o začatí územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Oznámenie o začatí územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Územné rozhodnutie – Inžinierske siete pre RD 1, 2, 3, Komonicova ul.

Zmena ÚR – Novostavba RD Karlova Ves

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

oznámenie scen

Územné rozhodnutie – STL Plynovod D 110, Staré Grunty