menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebné povolenie – Obnova BD Jamnického 18

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova BD Jamnického 18

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby – pedikúra – SLOTT s.r.o.

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby -SLOTT s.r.o.

82 8RD-obj.IO 01-Spev.plochy komunikácií, ATOPS Development Karlovka

127 Prístup.komunikácia k RD, SITINA,Petring

rozhodnutie Hollého fin

oznámenie Tilgnerova 8

Oznámenie o začatí SK – Next Invest