menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebné povolenie – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

SP 1. časť – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

SP 2. časť – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

Oznámenie o začatí územného konania – STL plynovod D 110 – Staré grunty

oznámenie o začatí stavebného konania – oporný múr Ľ.Fullu

Rozhodnutie o ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

Oznámenie o začatí stav. konania – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

Oznámenie o začatí konania ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

Stavebné povolenie – Stav.úpravy v byte č.0-1001,-2.P, Kresánkova 14

rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o odvolaní – spevnené plochy

Oznámenie o začatí stav. konania – Stav.úpravy v byte č.0-1001,-2.P, Kresánkova 14

rozhodnutie – zmena v užívaní stavby – pedikúra – SLOTT s.r.o.

Stavebné povolenie – Obnova BD Jamnického 18