menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o začatí územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Územné rozhodnutie – Inžinierske siete pre RD 1, 2, 3, Komonicova ul.

Zmena ÚR – Novostavba RD Karlova Ves

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

oznámenie scen

Územné rozhodnutie – STL Plynovod D 110, Staré Grunty

Stavebné povolenie – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

SP 1. časť – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

SP 2. časť – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK

Oznámenie o začatí územného konania – STL plynovod D 110 – Staré grunty

oznámenie o začatí stavebného konania – oporný múr Ľ.Fullu

Rozhodnutie o ZUS – Starostlivosť o ľudské telo, Pribišova 4

Oznámenie o začatí stav. konania – BA KV, Staré Grunty,Paulíny, NNK