menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebné povolenie – Stav.úpravy v byte č.0-1001,-2.P, Kresánkova 14

rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o odvolaní – spevnené plochy

Oznámenie o začatí stav. konania – Stav.úpravy v byte č.0-1001,-2.P, Kresánkova 14

rozhodnutie – zmena v užívaní stavby – pedikúra – SLOTT s.r.o.

Stavebné povolenie – Obnova BD Jamnického 18

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova BD Jamnického 18

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby – pedikúra – SLOTT s.r.o.

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby -SLOTT s.r.o.

82 8RD-obj.IO 01-Spev.plochy komunikácií, ATOPS Development Karlovka

127 Prístup.komunikácia k RD, SITINA,Petring

rozhodnutie Hollého fin