tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Chceme chrániť biodiverzitu v Karlovej Vsi

Monotónne panelové obytné stavby, vykosené trávniky, zahustené výsadby krov a skupiny stromov. Veľmi málo kvetov, kvitnúcich trvaliek, vlhkých stanovíšť, mokradí, či menších prírodných vodných plôch. Takto vyzerajú typické sídliskové obytné štvrte v mestách postavené v druhej polovici 20. storočia.

Strata druhovej rozmanitosti spolu s nepriaznivou zmenou klímy patria k najväčším súčasným problémom ľudstva. Možno si to my, obyvatelia miest, v každodennom živote až tak neuvedomujeme, ale všetci rovnako závisíme od prírodných zdrojov našej planéty. K ochrane biologickej rôznorodosti priamo patrí aj problematika ochrany opeľovačov. Viac faktov o biodiverzite a zelenej infraštruktúre nájdete v materiáli vypracovanom v rámci projektu PERFECT na webovej stránke Karlovej Vsi.

Mestská časť Karlova Ves sa už v roku 2016 zapojila do projektu Mestské včely. Snahou tohto projektu je vytvoriť alternatívne miesta, ktoré v mestskom prostredí pomáhajú opeľovačom prežiť. Takého miesta pribúdajú jednoduchými opatreniami akými sú napríklad výsadba, či prírode blízka starostlivosť o zeleň. Táto prináša úžitok v celom kontexte prírodného spoločenstva, pomáha teda opeľovačom aj ľuďom. Na viacerých lokalitách sa tak v Karlovej Vsi v spolupráci s organizáciou Živica zrealizovala výsadba nektárodajných kvetov, na vybratých demonštratívnych plochách sa upravil režim kosenia a osadili sa informačné tabule, či tzv. hmyzie hotely.

Karlova Ves pokračuje v opatreniach zameraných na podporu biodiverzity aj v roku 2018 a to v rámci realizácie viacročného medzinárodného projektu PERFECT. Príkladom takýchto opatrení v  husto zastavaných sídliskových štvrtiach je pretváranie striech na vegetačné. Výhodou takýchto striech v porovnaní s tradičnými strechami je, že fungujú ako vynikajúci tepelný izolant, zabraňujú výkyvom teplôt medzi dňom a nocou, odľahčujú kanalizáciu a spomaľujú odtok dažďovej vody. Tieto strechy produkujú kyslík, zadržujú oxid uhličitý, filtrujú pevné častice a absorbujú škodliviny z ovzdušia. Poskytujú útočisko rôznym živočíšnym druhom, ktorých existencia je v mestskom prostredí dôležitá.

V súčasnosti sa preto mestská časť pripravuje aj na zapojenie do grantovej výzvy na premenu strechy prístavby polyfunkčného objektu miestneho úradu na Perneckej ulici na strechu vegetačnú. Projekt počíta s výsadbou bohatého sortimentu kvetov nektárodajných rastlín, ukážkovým úľom ako aj menším vodným prvkom, ktorý by slúžil ako napájadlo pre včely a vtáky.

Včelstvá, ktoré sú v rámci projektu Mestské včely umiestnené na streche Starej tržnice v centre Bratislavy, na budove Slovenskej sporiteľne, či Národného lesníckeho centra vo Zvolene iba potvrdzujú, aké bezproblémové je spolužitie včelstiev s ľuďmi v mestskom prostredí.

Pekné video k podpore včiel nájdete TU

Zuzana Hudeková, projektová manažérka PERFECT

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 20. marca 2018