menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Dana Čahojová: Bol to náročný rok, ale také sú všetky v živote

Karlovu Ves riadi už tretí rok. Hoci je práca starostky neľahká, elán a sily ju neopúšťajú. Starostka Dana Čahojová. Záleží jej na čistote ulíc a námestí. Odmietla služby súkromných firiem, o čistotu sa už rok starajú Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Viaceré naše základné a materské školy tento rok prešli modernizáciou, no cesta k perfektnému stavu je ešte dlhá. Čo by rada spravila a čo ju teší či mrzí? Dozviete sa to v tomto rozhovore.

 

Neskončil sa len rok 2017, ale ukončili ste aj tretí rok tohto volebného obdobia.  Aký bol?

Príliš krátky na to, aby som stihla všetko tak, ako som si predstavovala. Čas veľmi rýchlo letí. Rok bol síce náročný, ale také sú v živote všetky, vďaka aj za ne. Nemôžem sa sťažovať. Pokiaľ mi slúži zdravie a môžem pracovať, koľko vládzem, je všetko v poriadku.

Aký bol rok 2017 pre Karlovu Ves? Samosprávy si väčšinou ťažkajú na nedostatok financií. Ako je to u nás?

Peňazí nikdy nie je dosť, ale Karlova Ves má pomerne dobré finančné zdravie. Znamená to, že nie sme významne  zadlžení. Znie to dobre, ale v skutočnosti predsa len nesieme výrazný skrytý dlh a to v starostlivosti o vlastný majetok. Väčšina našich budov by už potrebovala generálnu obnovu. Sú to predovšetkým školy a škôlky, ale aj kultúrny dom či verejné areály. Opotrebovanosť sa prejavuje čoraz častejším výskytom havárií a vysokými nákladmi na  energie. Tento stav nevieme odstrániť razom. Môžeme len trpezlivo, postupne a kvalitne riešiť to, čo nám život prináša a naše finančné možnosti dovolia. Robíme to napríklad tak, že uprednostňujeme dôkladné opravy striech pred lacnými záplatami. Musia predsa vydržať ďalšie desiatky rokov. Takéto strechy dostali dve budovy na ZŠ Karloveská 61 a rovnako pokračujeme aj pri ďalších objektoch. Podarilo sa nám zriadiť vlastnú novú školskú kuchyňu, ktorá patrí k najmodernejším v Bratislave. Bazén musí byť opravený tak, aby sa znížili náklady na jeho prevádzku a spoľahlivo fungoval pre ďalšie generácie. V škôlkach už nestačí prerábať len sociálne zariadenia, ale musíme vymieňať všetky rozvody, lebo pomaly ale isto dosluhujú. To platí aj o chodníkoch, cestách a parkoviskách.

V roku 2017 sa  však podarilo opraviť niekoľko ciest a chodníkov.

Uprednostňujeme opravu súvislejších úsekov. V roku 2017 za najvýznamnejšie považujem veľkú opravu cesty Pod Rovnicami a viaceré bezbariérové úpravy na komunikáciách. Stihli sme dokončiť aj nevyhnutnú opravu parkoviska za kostolom sv. Michala. Poradovník potrieb je dlhý. Som aj mestskou poslankyňou, preto  budem žiadať o pokračovanie opravy a budovanie chodníka a osvetlenia na Starých gruntoch a opráv terás v okolí Jurigovho námestia. Požiadala som pána primátora, aby prehodnotil plánovaných 400-tisíc eur na park za benzínkou. Za tie peniaze by sme vedeli v dvoch školských areáloch vybudovať kvalitné tartanové dráhy a zostalo by dosť aj na terénne úpravy, rekultiváciu a výsadbu na Karloveskej. Taktiež pokladám plánovaných za nedostatočnú sumu 50-tisíc eur, ktorá je vyčlenená na dokončenie opravy cesty na Starých gruntoch. Budeme trvať na tom, aby sa tam dobudovali chodníky a verejné osvetlenie.

Ako jedna z mála starostov sa aktívne usilujete o zníženie počtu bilbordov. Ako hodnotíte rok 2017 z hľadiska tejto témy?

V tomto smere máme v Karlovej Vsi úplne jasno. Bilbordy nám znehodnocujú verejné priestranstvo. Nepoznám nikoho, kto by v nich našiel záľubu. Udelili sme desaťtisícové pokuty, desiatky z nich sa podarilo odstrániť, ale stále je to málo. Na ich účinné odstraňovanie je nevyhnutný aj nekompromisný postoj hlavného mesta, keďže väčšina z nich stojí na jeho pozemkoch.

Ako po roku fungovania Verejnoprospešných služieb Karlova Ves hodnotíte založenie tejto spoločnosti?

Jednoznačne to považujem za správne rozhodnutie. Hoci potrebujeme VPS lepšie vybaviť viacerými mechanizmami, priestormi a prijať nových ľudí, je to dobrá cesta. Ľudia už vnímajú, že sa o našu štvrť staráme lepšie. Služby, ktoré sme si donedávna museli draho objednávať u súkromných firiem, dnes robíme sami. Najmarkantnejší je rozdiel v zimnej údržbe. Skončili sa najmä nekontrolovateľné odbery soli a neefektívne preplácanie zimnej  pohotovosti.

Karlova Ves vystupovala veľmi aktívne v iniciatíve za zákaz hazardu v hlavnom meste. Mnoho ľudí podporilo petíciu. Je niečo nové aj v tejto oblasti?

Nariadenie o zákaze hazardu bolo významným precedensom. Napriek všetkým úskaliam sa ho podarilo presadiť v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenska. To je pre hazard veľmi tvrdý zásah. Je možné, že ďalšie mestá nás budú nasledovať. Aj preto je predčasné pokladať toto úsilie za ukončené. Asociácia hazardných hier však podala na Bratislavu žalobu.

Čo by ste uviedli ako najvážnejšie rozhodnutia roka 2017?

Takých rozhodnutí je viac. Určite treba spomenúť ťažké rozhodovanie poslancov o financovaní veľmi náročnej opravy školského bazéna, spustenie ďalšej rezidenčnej parkovacej zóny alebo rozklad voči rozhodnutiu ministerstva dopravy a výstavby o zrušení stavebnej uzávery v Karloveskej zátoke.

So zátokou je úzko prepojená aj lodenica – v akom štádiu je jej vybudovanie?

Je potešiteľné, že mesto prispeje na jej výstavbu sumou, ktorá z predaja pozemkov skončila na účte magistrátu. To nám veľmi pomohlo. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Tešíme sa, že čoskoro sa začnú stavebné práce.

Samospráva, to je aj úrad a úradné hodiny. Na jar ste prišli s iniciatívou predĺženia úradných hodín v stredu do 19. 00 h a dokonca si ľudia môžu vybaviť úradné záležitosti aj v sobotu, čo je v slovenských pomeroch rarita. Osvedčilo sa to?

Sme v závere roka a čaká nás starostlivé vyhodnotenie záujmu verejnosti o túto službu. Vzhľadom na legislatívne zmeny v zákonníku práce a z toho vyplývajúce zvýšené mzdové náklady rastie hrozba, že si tento výdobytok viac nebudeme môcť dovoliť.

Šestinu Karlovešťanov tvoria ľudia v dôchodkovom veku. Tento rok niektorých z nich znepokojila informácia, že v karloveskej poliklinike by sa mali rušiť niektoré ambulancie. Je táto obava oprávnená?

Verím, že nové vedenie župy si uvedomuje, akej demografickej výzve čelíme. Veď len za posledných desať rokov stúpol počet obyvateľov starších ako 85 rokov v Karlovej Vsi o 114 percent. Z toho vyplývajú aj zvýšené nároky na sociálne služby a dopyt po pobytových zariadeniach pre odkázaných seniorov.

Zatiaľ čo mnohé mestá a obce zápasia s úbytkom obyvateľov, Karlova Ves zaznamenáva ich prílev. Čím si to vysvetľujete?

Aj Bratislavu neodvratne čaká starnutie obyvateľstva a jeho postupný úbytok. Ponuka pracovných príležitostí však do Bratislavy láka mladých ľudí z celého Slovenska. Karlova Ves nie je výnimkou. Urobíme všetko pre to, aby Karlova Ves zostala príťažlivou a príjemnou štvrťou Bratislavy.

 

Rok 2017 sa pomaly končí. Čo priniesol vám osobne?

Nového člena rodiny, 30. výročie spoločného života s manželom a 365 krásnych dní.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 22. decembra 2017