List starostky Dany Čahojovej pre rodičov karloveských detí a rodičov detí, ktoré chodia do karloveských škôl a škôlok
Dotazník pre rodičov – verzia určená na vytlačenie vo formáte *.pdf
Dotazník pre rodičov – elektronická verzia určená na vyplnenie online

 

 

O projekte

Mestská časť v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska realizuje v roku 2018 projekt „Karlova Ves – komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“.

Spusteniu projektu predchádzalo v októbri 2017 predstavenie putovnej výstavy „Škola s rešpektom“, ktorá bola postupne inštalovaná na troch základných školách, ktorých zriaďovateľom je Miestny úrad Karlova Ves.

Program „Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom“ na Slovensku dlhodobo realizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Spolupracuje so samosprávami, ktoré sa rozhodli systematicky pracovať na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí, ktorí v nich žijú a zapájali ich do verejného života. Viac informácií o programe: www.codetipotrebuju.sk

 

Aktuálne

Ako bolo uvedené v Karloveských novinách – Novinách všetkých karlovešťanov, v týchto dňoch distribuujeme do karloveských škôl dotazník pre rodičov. Dotazník môžete vyplniť aj elektronicky.

Prečítajte si list starostky mestskej časti Karlova Ves Dany Čahojovej. Je určený rodičom karloveských detí.

 

Čo sme už urobili

Počas prvého polroku 2018 prebehlo prvé zbieranie údajov od detí a mladých ľudí – bolo zrealizovaných 8 fokusových skupín na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Prebehli tiež prvé rozhovory s dôležitými dospelými, s pedagógmi, s odborníkmi pracujúcimi s deťmi a mládežou, s pracovníkmi organizácií pôsobiacich v tejto oblasti v Karlovej Vsi.

 

Čo nás čaká

Po spracovaní dotazníkov pre rodičov bude v teréne prebiehať v spolupráci s organizáciou Mládež ulice podobné dotazníkové zisťovanie – budeme sa pýtať podobné otázky detí a mladých ľudí.

 

Viac informácii a kontakt

Ak máte záujem o viac informácií, o spoluprácu v projekte, alebo ak by ste sa len radi s nami skontaktovali, môžete použiť mailovú adresu: detiamladez@karlovaves.sk

 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00