Aká by mala byť Karlova Ves podľa mladých?

Chceme vedieť, čo si mladí ľudia vo veku 13 – 19 rokov myslia o živote v Karlovej Vsi a čo by chceli zlepšiť.
Daj nám to vedieť!
Vyplň dotazník a pomôž tomu, aby sa tu mladým žilo lepšie a mali viac príležitostí a aktivít podľa svojho gusta.
Ak si na dotazník ešte neodpovedal, budeme radi ak tak urobíš.
Ďakujeme.

O projekte

Mestská časť v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska realizuje od roku 2018 projekt “Karlova Ves – komunita priateľská deťom a mladým ľuďom”.

Spusteniu projektu predchádzalo v októbri 2017 predstavenie putovnej výstavy „Škola s rešpektom“, ktorá bola postupne inštalovaná na troch základných školách, ktorých zriaďovateľom je Miestny úrad Karlova Ves.

Program „Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom“ na Slovensku dlhodobo realizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Spolupracuje so samosprávami, ktoré sa rozhodli systematicky pracovať na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí, ktorí v nich žijú a zapájali ich do verejného života. Viac informácií o programe: www.codetipotrebuju.sk

Aktuálne

Momentálne (máj – jún 2019) Nadácia pre deti Slovenska robí v mestskej časti dotazníkový prieskum – zbiera údaje prostredníctvom online dotazníka pre mladých ľudí vo veku 13 – 19 rokov. Dotazník bol poslaný na všetky základné a stredné školy na území Karlovej Vsi, avšak mnoho mladých ľudí, ktorí bývajú v Karlovej Vsi, študuje aj v iných mestských častiach, príp. mimo Bratislavy a teda nemá ako inak sa o mapovaní/dotazníku dozvedieť. Radi by sme získali odpovede od čo najväčšieho počtu mladých ľudí, ktorí na území Karlovej Vsi žijú alebo v nej trávia čas. Z tohto dôvodu bude dotazník šírený aj prostredníctvom Karloveských novín, sociálnych sietí (Facebook) apod.

Mapovanie prebieha do 30.6.2019 a je zamerané na mladých ľudí vo veku 13 – 19 rokov (od 7. ročníka ZŠ vyššie a pre stredoškolákov).

Čo sme už urobili

Počas prvého polroku 2018 prebehlo prvé zbieranie údajov od detí a mladých ľudí – bolo zrealizovaných 8 fokusových skupín na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Prebehli tiež prvé rozhovory s dôležitými dospelými, s pedagógmi, s odborníkmi pracujúcimi s deťmi a mládežou, s pracovníkmi organizácií pôsobiacich v tejto oblasti v Karlovej Vsi.

Koncom roka 2018 prebiehal zber údajov od rodičov karloveských detí (dotazník pre rodičov). Dotazníky boli distribuované najmä prostredníctvom karloveských škôl, ale bolo ich možné vyplniť aj elektronicky. Pri tej príležitosti napísala starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová list rodičom karloveských detí. Bolo rozdaných okolo 3-tisíc dotazníkov. Celkovo sa podarilo vyzbierať 1 326 odpovedí. Ďakujeme aj touto cestou všetkým Vám, ktorí ste sa aktívne zapojili. Vyzbierané dáta aktuálne spracovávame.

Čo nás čaká

Po spracovaní dotazníkov pre deti a mládež sa získané údaje a výstupy zapracujú do dokumentu, ktorý komplexne mapuje mestskú časť Bratislava-Karlova Ves ako komunitu priateľskú deťom a mladým ľuďom.

Viac informácii a kontakt

Ak máte záujem o viac informácií, o spoluprácu v projekte, alebo ak by ste sa len radi s nami skontaktovali, môžete použiť mailovú adresu: detiamladez@karlovaves.sk

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00