tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Doprava a územný rozvoj

šípka pre krok späť

Referát dopravy a verejného poriadku

Mestská časť Karlova Ves sa v oblasti dopravy venuje správe, údržbe a kontrole komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov a cyklotrás, ktoré spadajú pod jej pôsobnosť. Posudzuje a povoľuje zvláštne užívanie komunikácií, uzávierky, obchádzky a výnimky na komunikáciách. Zabezpečuje a projektové, technické a investičné prípravy dopravných alebo parkovacích projektov.

Vyhradené parkovacie miesta a rezidentské zóny v mestskej časti, ale aj komunikácie a chodníky ktoré sú v správe Magistrátu (tj nie v správe mestskej časti) si môžete pozrieť aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Doprava“.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť