tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rezidentské parkovanie – platné do 31.12.2023

šípka pre krok späť

Rezidentské parkovanie v Karlovej Vsi

V súčasnosti má Karlova Ves spustené dve pilotné rezidentské zóny a pripravuje ďalšie projekty, ktoré budú zvýhodňovať domácich obyvateľov. Zóny si môžete pozrieť aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Doprava“:

Karlova Ves spolupracuje pri príprave parkovacej politiky s hlavným mestom. Poskytuje spracované návrhy projektov organizácie dopravy na komunikáciách, ktoré sa stanú súčasťou novej parkovacej politiky. 

Kontakt:

Vybavenie rezidentskej karty

Na rezidentskú kartu má nárok občan, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

Rezidentskú parkovaciu kartu si žiadatelia vybavia tak, že vyplnia elektronický formulár. Následne ich pracovník referátu dopravy kontaktuje mailom alebo telefonicky a dohodnú si prevzatie novej rezidentskej karty. Pri preberaní rezidentskej karty predloží občan pracovníkovi referátu dopravy k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, vodičský preukaz, technický preukaz vozidla a platné osvedčenie o TK, resp. zmluvu so zamestnávateľom,  leasingovú zmluvu alebo zmluvu s požičovňou.

Poplatok: Vydanie rezidentskej karty je bezplatné (do zavedenia celomestskej parkovacej politiky).

Rezidentské karty vydávame vždy na jeden kalendárny rok. Novým žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky vydania rezidentskej karty, vydáme rezidentské karty kedykoľvek počas kalendárneho roka. Rezidentská karta platí len pre jednu konkrétnu zónu.

Ak počas roka zmení vlastník rezidentskej karty EČV vozidla, alebo si kúpi nové auto, požiada mailom alebo telefonicky o vystavenie novej rezidentskej karty na referáte dopravy Miestneho úradu. Pri preberaní tejto novej karty predloží k nahliadnutiu TP motorového vozidla. Pokiaľ sa majiteľ rezidentskej karty odsťahoval z rezidentskej zóny, alebo už nevlastní motorové vozidlo, žiadame ho, aby túto skutočnosť nahlásil na referáte dopravy.

Vzor aktuálnej parkovacej karty rezidenta:

rezidentska karta

Režim rezidentského parkovania v pilotných zónach

Rezidentskú kartu je vlastník povinný umiestniť viditeľne za predné sklo parkujúceho vozidla tak, aby boli čitateľné všetky identifikačné údaje na karte (EČV, číslo rezidenčnej zóny, platnosť karty a ID kód rozhodnutia).

V zóne sa smie stáť (parkovať) len na miestach vyznačených vodorovným značením.

Rezidentské parkovanie platí v čase od 18:00 do 7:00 hodiny. Parkovaním bez platnej parkovacej karty na vyznačenom rezidentskom parkovacom mieste v čase od 18:00 do 7:00 hodiny porušujete dopravné predpisy.

V čase od 7:00 do 18:00 môžu v zónach parkovať aj nerezidenti s výnimkou miest ZŤP označených dopravnou značkou.

Vyhodnotenie pilotného projektu organizácie parkovania v MČ Bratislava – Karlova Ves

otvoriť tu

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť