tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rezidentské parkovanie – platné od 1.1.2024

šípka pre krok späť

Oznam o vydávaní rezidentských nálepiek na rok 2024

Rezidentské nálepky si môžu žiadatelia vyzdvihnúť:
Pondelok: 8.00 – 11.30 hod., 13.00 – 16.30 hod. (možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou)
Streda: 8.00 – 11.30 hod., 13.00 – 16.30 hod. (možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou)
Piatok: 8.00 – 12.00 hod. (možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou)

Obyvatelia Karlovej Vsi s trvalým pobytom v rezidentských zónach 1  a 2, ktorí sú držiteľmi rezidentských parkovacích kariet na rok 2023, môžu požiadať o nové rezidentské nálepky na rok 2024 prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA alebo osobne v budove Miestneho úradu Karlova Ves na oddelení dopravy, na Námestí sv. Františka 8. Nová rezidentská nálepka bude žiadateľom vydaná po zaplatení manipulačného poplatku 39 Eur.

Platnosť rezidentských kariet za rok 2023 je predĺžená do 31. januára 2024.

Občania, ktorí majú trvalý pobyt v rezidentských zónach 1 a 2 a chcú prvýkrát požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej nálepky, môžu tak urobiť kedykoľvek počas roka prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA alebo osobne na oddelení dopravy Miestneho úradu Karlova Ves.

Pravidlá vydávania rezidentských parkovacích nálepiek – platné od 30.4.2024

Rezidentské parkovanie v Karlovej Vsi

Rezidentské parkovanie majú Karlovešťania k dispozícii v dvoch zónach už od roku 2016. K prvej zóne v okolí Silvánskej, sa o rok neskôr pridala druhá zóna s ulicami Hlaváčiková a Veternicová. Výhody rezidentského parkovania v oboch zónach bude pokračovať aj v roku 2024. Mestská časť však prechádza od rezidentských kariet na systém nálepiek a na základe rozhodnutia starostky mestskej časti zavádza menšie úpravy v podmienkach vydávania parkovacích nálepiek.

Zóny si môžete pozrieť aj na našej interaktívnej mape v sekcii „Doprava“:

Karlova Ves spolupracuje pri príprave parkovacej politiky s hlavným mestom. Poskytuje spracované návrhy projektov organizácie dopravy na komunikáciách, ktoré sa stanú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (Bratislavský parkovací asistent – PAAS). 

Na rezidentskú kartu má nárok občan, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

Vybavenie rezidentskej karty

Parkujete v rezidentskej zóne 1 alebo 2? Od 1. januára 2024 sa menia podmienky vydávania rezidentských nálepiek. Venujte pozornosť nasledujúcim riadkom a vybavenie rezidentskej nálepky hravo zvládnete.

Upozorňujeme, že manipulačný poplatok bude možné uhradiť až počas mesiaca január 2024. Elektronický formulár však môžete vyplniť a odoslať už v predstihu.

ONLINE

Máte prístup k internetu a využívate službu internet bankingu alebo online platieb? Vaša cesta k rezidentskej nálepke sa bude skladať z 3 krokov.

1.  Vyplnenie online formulára

Online formulár obsahuje viacero povinných údajov, ktoré je potrebné vyplniť. Okrem štandardných dát ako meno, priezvisko, ulica trvalého pobytu a orientačné číslo, je potrebné zvýšiť pozornosť pri vypĺňaní čísla bytu. Ak si nie ste istý číslom bytu, určite ho nájdete v liste vlastníctva alebo v online databáze katastra nehnuteľností. Keďže na jednu bytovú jednotku sa budú vydávať maximálne 3 rezidentské karty, je tento údaj vo formulári veľmi dôležitý. Z dôvodu rozmerového limitu parkovacích boxov sa rezidentské nálepky budú vydávať iba vozidlám s maximálnou dĺžkou 5,3 metra. Po súhlase s podmienkami vydávania rezidentských kariet môžete formulár odoslať. O obdržaní vyplneného formulára budete informovaný elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú ste vo formulári zadali.

2. Výzva na platbu a online platba

Zamestnanci miestneho úradu po obdržaní Vami vyplneného online formulára skontrolujú vyplnené údaje. Po overení ich správnosti Vám budú prostredníctvom e-mailu zaslané pokyny k uhradeniu manipulačného poplatku za vydanie rezidentskej nálepky. Po úspešnom priebehu platby počkajte na e-mail, ktorým Vám zamestnanci do 3 miestneho úradu do 3 pracovných dní potvrdia prijatie uhradenej sumy a vyzvú Vás k vyzdvihnutiu rezidentskej nálepky na miestnom úrade počas úradných hodín.

3. Vyzdvihnutie rezidentskej nálepky

K vyzdvihnutiu rezidentskej nálepky na miestnom úrade budete potrebovať občiansky preukaz na overenie adresy trvalého pobytu v príslušnej rezidentskej zóne, veľký technický preukaz na overenie evidenčného čísla vozidla a dĺžky vozidla a doklad o platnej STK a EK. Po predložení potrebných dokladov Vám bude vytlačená a odovzdaná rezidentská nálepka, ktorú je potrebné nalepiť na viditeľné miesto na čelnom skle vozidla, ku ktorému bola vydaná. Platnosť nálepky je 365 dní od dňa jej vydania.

OSOBNE NA MIESTNOM ÚRADE

V prípade, že nemáte prístup k internetu a online platbám, môžete vyplniť žiadosť o vydanie rezidentskej karty a uhradiť manipulačný poplatok aj priamo na miestnom úrade. Je však potrebné vziať do úvahy, že osobné vybavovanie žiadosti o vydanie rezidentskej karty je časovo náročnejšie a pri vysokom počte žiadateľov môže spôsobiť dlhšie čakanie. Preto odporúčame vybaviť žiadosť o vydanie rezidentskej karty a platbu elektronicky a na miestny úrad prísť už iba s potrebnými dokladmi (občiansky preukaz, veľký technický preukaz, doklad o platnej STK a EK) po rezidentskú nálepku.

Manipulačný poplatok: 39 Eur

Rezidentské nálepky vydávame na 365 dní. Novým žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky vydania rezidentskej nálepky, vydáme rezidentské nálepky kedykoľvek počas kalendárneho roka. Rezidentská nálepka platí len pre jednu konkrétnu zónu.

Režim rezidentského parkovania v zónach 1 a 2

Rezidentskú nálepku je vlastník povinný umiestniť viditeľne za predné sklo parkujúceho vozidla tak, aby boli čitateľné všetky identifikačné údaje na karte (EČV, číslo rezidenčnej zóny, platnosť karty).

V zóne sa smie stáť (parkovať) len na miestach vyznačených vodorovným značením.

Rezidentské parkovanie platí v čase od 18:00 do 7:00 hodiny. Parkovaním bez platnej parkovacej karty na vyznačenom rezidentskom parkovacom mieste v čase od 18:00 do 7:00 hodiny porušujete dopravné predpisy.

V čase od 7:00 do 18:00 môžu v zónach parkovať aj nerezidenti s výnimkou miest ZŤP označených dopravnou značkou.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť