menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Územný rozvoj

Referát územného rozvoja

Územný rozvoj predstavuje komplexnú starostlivosť o mestskú časť z hľadiska územného, priestorového, urbanistického a architektonického vývoja. Znamená ochranu špecifík a charakteristík mestskej časti, zvyšovanie kvalít a hodnôt mestskej časti, zlepšovanie kvalít životného urbanizovaného prostredia. Jeho úlohou je zabezpečenie podmienok, možností a nástrojov pre riadenie urbanistického, architektonického a estetického rozvoja mestskej časti.

Náplň práce referátu:

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (ÚPI)

Tlačivo: 

K vybaveniu potrebujete: vyplnenú žiadosť (prílohy: kópia aktuálneho listu vlastníctva, kópia z aktuálnej mapy KN “C”)

Vybavujú:

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 16. júna 2020