Názov spoločnosti/fyzickej osoby*

Adresa*

PSČ*

IČO

DIČ

Číslo účtu*

Váš email*

Telefónne číslo*

Vyberte si sálu*
Malá sálaVeľká sálaObidve

Dátum*

Popis akcie*

Čas: začiatok*

Čas: koniec*

Špeciálne požiadavky

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00