Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca: Prerokovanie uznesenia č. 374/2017.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Daniela Záhradníková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca: Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca: Návrh na ukončenie pilotných parkovacích zón Silvánska a Veternicová. 

Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 5
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca: Návrh na voľbu poslancov Bendíka a Krampla do komisií miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Kramla: Presunutie bodu č. 12 za bod č. 1.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Krampla:
Miestne zastupiteľstvo mení plnenie uznesenia z “na základe právnej analýzy navrhujeme uznesenie zrušiť” na “znesenie nesplnené”. C. zrušuje uznesenie č. 199/2012.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo mení uznesenie č. 374/2017 na nesplnené a žiada, aby bol materiál v prílohe riadnym bodom najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, komisií a miestnej rady.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Peter Buzáš
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo vypustiť v časti “schvaľuje” bod “2. Fond rozvoja športu odsek b) Zvýšenie výdavkov ZŠ Majerníkova 62 – vybudovanie skateparku”. 
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 2
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Denis Svoboda
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves čů/2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5.
Žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na záhrady v k. ú. Karlova Ves, v lokalite Polianky.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.
Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.
 Žiadosť MIRAN-DUO s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.
Hlasovanie o alternatíve A.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.
Žiadost Mgr. Michala Jalčovika – IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.
Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy Karloveskému športovému klubu.
Doplňujúci návrh poslankyne Hanulíkovej:
Miestne zastupiteľstvo  B. berie na vedomie 2. že predmetný majetok bude používaný na športové a kultúrne aktivity organizované mestskou časťou a organizáciami, základnými školami, materskými školami, občianskymi združeniami sídliacimi v mestskej časti.  
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 5
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.
Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy Karloveskému športovému klubu.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 

 

 

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.
Žiadosti o dotácie na rok 2018.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.
Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.
Návrh poslanca Rosinu: Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.
Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Návrh poslanca Rosinu: 
Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Návrh poslanca Šíbla: 
Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Krampla:
Miestne zastupiteľstvo A. v zmysle ustanovenia článku 9 ods. 14 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poveruje poslankyňu a predsedníčku komisie miestneho zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Annu Zemanovú, aby konala v mene miestneho zastupiteľstva a zaobstarala relevantné dôkazy dokladajúce skutočnosti uvedené v podnete na začatie konania v zmysle čl. 9  ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči poslancovi Jaromírovi Šíblovi, ktorý bol podaný Robertom Kramplom a Igorom Bendíkom dňa 16.1.2018 vrátané písomného vyjadrenia bývalého prednostu Jána Hrčku k svojmu tvrdeniu, že poslanec Jaromír Šíbl odovzdal majetkové priznanie neskoro a výsledky predložila na nasledujúce zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. B. v zmysle ustanovenia článku 9 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyzýva poslanca Jaromíra Šíbla, aby sa v lehote do 15.3.2018 písomne vyjadril k skutočnostiam uvedeným v pondete na začatie konania v zmysle čl. 9  ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči jeho osobe, ktorý bol podaný Robertom Kramplom a Igorom Bendíkom dňa 16.1.2018. T: 13.3.2018.
Hlasovanie: 
Za: 6
Proti: 7
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o alternatíve I. – zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 2
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(SaS)
   

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o alternatíve I.
Hlasovanie: 
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(SaS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie o alternatíve II.
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)

Proti:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.
Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(SaS)
   

 

 

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Nehlasovali:

 Robert Krampl
(SaS)
     

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15.
Návrh poslanca Zajaca: Zámer zhodnotenia nevyužitých priestorov na Matejkovej 20.
Návrh poslanca Martinického: Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 

Zdržali sa:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.
Návrh poslanca Zajaca: Zámer zhodnotenia nevyužitých priestorov na Matejkovej 20.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.
Návrh poslanca Zajaca: Voľba poslancov Bendíka a Krampla do komisií miestneho zastupiteľstva
Hlasovanie: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(SaS)
   

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
Návrh poslanca Martinického: Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 

Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
Návrh poslanca Záhradníka: Návrh na využitie verejného hlasovania.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
Hlasovanie o časti A.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
     

 

 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17.
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady.
Hlasovanie o časti B.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

 

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 18.
Rôzne. – Návrh poslanca Dullu: Prehodnotenie zriadenia vyhradených parkovacích miest pre zamestnancov ZŠ Alexandra Dubčeka.
Miestne zastupiteľstvo žiada starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prehodnotiť  zriadenie vyhradených parkovacích miest pre zamestnancov ZŠ Alexandra Dubčeka v súčasnej polohe.
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Richard Savčinský
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

 

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 18.
Rôzne. – Návrh poslanca Dullu: Prístup k domom na Majerníkovej 42 – 52 a Pribišovej 27 – 37.
Miestne zastupiteľstvo A. súhlasí s úpravou časti terénu v obytnej zóne medzi domami Majerníkova 42 – 52 a Pribišova 27 – 37 a použitím nevyhnutnej časti rezervného fondu, pokiaľ nebude dosť prostriedkov v rozpočte Karlovej Vsi na rok 2018. B. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pripraviť ucelený návrh technického, organizačného a finančného zabezpečenia a predložiť ho na zasadnutia vecne príslušných komisií v apríli 2018.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

 

 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.
Rôzne. – Návrh poslanca Dullu: Súpis porúch tvoriacich prekážky bezpečného pohybu chodcov
Hlasovanie: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(SaS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00